Neem contact op: 0172 578 909

Veel opdrachtgevers gebruiken een inhuurmarktplaats of Dynamisch Aankoopsysteem om direct zaken te doen met freelancers en leveranciers. Maar tussen een inhuurmarktplaats en een Dynamisch Aankoopsysteem zitten grote verschillen! 3 verschillen tussen een Dynamisch Aankoopsysteem en een inhuurmarktplaats.

Verschil 1. Toelatingseisen

Bij een inhuurmarktplaats heb je geen toelatingseisen. Je schrijft je in en je kunt direct reageren op opdrachten!

Bij een Dynamisch Aankoopsysteem moet je voldoen aan de toelatingseisen, en deze worden ook gecontroleerd. Pas wanneer je aan de eisen voldoet, wordt je toegelaten. Die toelatingseisen verschillen weer per Dynamisch Aankoopsysteem. Bij DAS-Service weten we precies welke opdrachtgever welke eisen stelt.

Verschil 2. Soort opdrachtgevers

Een Dynamisch Aankoopsysteem wordt gebruikt door organisaties die vanuit de wet van aanbestedingen gebruik moeten maken. Dat zijn dus overheden (zoals ministeries, gemeenten), ziekenhuizen, scholen, enzovoorts.

Het bedrijfsleven is niet aanbestedingsplichtig, dus zij hoeven ook geen gebruik te maken van een Dynamisch Aankoopsysteem.

Verschil 3. Looptijd

Een Dynamisch Aankoopsysteem wordt altijd ‘ingesteld’ voor een bepaalde periode, waarna het verlengd kan worden. Staar je dus niet blind op de einddatum van een Dynamisch Aankoopsysteem, want de meeste Dynamische Aankoopsystemen worden verlengd.

Een inhuurmarktplaats kan voor onbepaalde tijd bestaan. Deze zijn niet aan regels gebonden.

Conclusie

Bij DAS-Service zijn we gespecialiseerd in het inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen. Wij houden van al het ingewikkelde papierwerk, het opvragen van verklaringen enzovoorts. Wij zorgen ervoor dat jij toegelaten wordt!

DAS-Service schrijft je dus niet in op inhuurmarktplaatsen. Dit omdat het te simpel voor woorden is en je er zo klaar mee bent. We houden niet van geld-uit-de-zak-klopperij!