aantal opdrachten op das'en in maart 2021

DAS-Service marktmonitor april 2021: hoeveel opdrachten kwamen er op de DAS’en?

“Hoeveel opdrachten verschijnen er nou eigenlijk op die Dynamische Aankoopsystemen?”. Dat is de meest-gestelde vraag bij DAS-Service. Deze vraag beantwoorden we maandelijks in onze Markt Monitor.

U kunt de marktmonitor hier downloaden.

Duiding

  • In april 2021 werden meer dan 959 uitvragen voor externe inhuur gepubliceerd op Dynamische Aankoopsystemen. Dit is iets lager dan in maart, waarbij opgemerkt moet worden dat in april minder werkdagen waren.
  • Het dagdagelijks gemiddelde van gepubliceerde opdrachten stijgt naar bijna 50. Hieruit blijkt dat het aantal gepubliceerde opdrachten alleen maar blijft toenemen.
  • De spreiding van het aantal opdrachten is gelijk gebleven aan maart, namelijk 7. Dat betekent dat de 7 grootste DAS’en goed waren voor de helft van het aantal gepubliceerde opdrachten.
  • In april waren er 24 DAS’en die meer dan 10 opdrachten hebben gepubliceerd, bij elkaar 800 opdrachten.

Conclusie

Dynamische Aankoopsystemen worden steeds aantrekkelijker om als bron van opdrachten te gebruiken. We verwachten dat het aantal opdrachten de komende maanden verder zal toenemen, zeker omdat recentelijk weer nieuwe Dynamische Aankoopsystemen zijn gelanceerd.

Gerelateerde updates