Veel gestelde vragen (FAQ)

Wilt u meer weten over Dynamische Aankoopsystemen of de dienstverlening van DAS-Service? Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht met veelgestelde vragen!

Dynamische aankoopsystemen

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat is een Dynamisch Aankoopsysteem?

  Een Dynamisch Aankoopsysteem is een marktplaats van een aanbestedingsplichte organisatie. Nadat u tot de marktplaats bent toegelaten, dan kunt u direct reageren op offerteaanvragen.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat wordt er ingekocht of ingehuurd met Dynamische Aankoopsystemen?

  Er zijn grofweg drie soorten toepassingen van Dynamische Aankoopsystemen:

  • Externe inhuur, of te wel flexibele arbeid. Denk aan ICT projectmanagers, juristen, inkopers, etc.
  • Inkoop van producten, bijvoorbeeld de inkoop van laptops
  • Inkoop van diensten, bijvoorbeeld het maaien van grasvelden of het uitvoeren van pentests
 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat zijn de voordelen van het inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen?

  Die voordelen zijn enorm groot!

  – U doet rechtstreeks zaken met de aanbestedingsplichtige organisatie
  – U kunt daardoor een eerlijkere prijs rekenen. Er verdwijnt geen marge aan tussenhandel
  – Uw gunningskansen nemen toe, want prijs maakt onderdeel uit van de selectieprocedure
  – U loopt een lager financieel risico, aangezien u rechtstreeks zaken doet
  – U hebt geen verkooptalent of relatie met de opdrachtgever nodig

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat houdt de toelating tot een Dynamisch Aankoopsysteem in?

  Voordat u kunt reageren op opdrachten moet u zijn toegelaten tot het Dynamisch Aankoopsysteem.

  U moet aantonen dat u als bedrijf voldoet aan de eisen die door het Dynamisch Aankoopsysteem worden gesteld. Zo moet u bijvoorbeeld aan kunnen tonen dat u bent inschreven bij de Kamer van Koophandel en dat u geen belastingschulden hebt.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Blijft mijn toelating tot een Dynamisch Aankoopsysteem altijd geldig?

  Ja. Zodra u bent toegelaten, dan blijft dat zo totdat het Dynamisch Aankoopsysteem ophoudt te bestaan.

  Maar let op, u moet wel aan de eisen van het Dynamisch Aankoopsysteem blijven voldoen! Als bijvoorbeeld één van de eisen van het Dynamisch Aankoopsysteem is dat uw uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder is dan 6 maanden, dan moet u dat periodiek bijwerken. Anders kunt u uw toelating tot het Dynamisch Aankoopsysteem verliezen, of kan een eventuele aanbieding terzijde worden gelegd. DAS-Service kan u daar overigens bij ontzorgen.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat wordt bedoeld met ‘aanbestedingsplichtige organisatie’?

  De meeste organisaties, die met publiek geld worden gefinancierd, zijn aanbestedingsplichtig. Dat betekent dat ze in principe alle organisaties de gelegenheid moeten geven om voor opdrachten in aanmerking te komen. Op welke wijze dat ze aan die aanbestedingsplicht invulling geven, kan verschillend zijn. Sommige organisaties kiezen ervoor om via preferred suppliers te werken, andere organisaties stellen een Dynamisch Aankoopsysteem in.

  Voorbeelden van organisaties die aanbestedingsplichtig zijn, zijn: ministeries, provinciale overheden, gemeentes, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Is een inschrijving op een Dynamisch Aankoopsysteem altijd persoonlijk of per bedrijf?

  Per bedrijf. Wanneer je bent toegelaten tot een Dynamisch Aankoopsysteem, dan geldt je inschrijving voor je hele bedrijf.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Worden er altijd opdrachten geplaatst op een Dynamisch Aankoopsysteem?

  In de documentatie van het Dynamisch Aankoopsysteem geeft de opdrachtgever aan voor hoeveel geld in het verleden is ingehuurd. Daarbij merken ze ook altijd op dat er geen garanties afgegeven worden.

  Je kunt je voorstellen dat bij grote organisaties, zoals de Gemeente Amsterdam, meer opdrachten worden geplaatst dan bij kleinere organisaties, zoals de Gemeente Alphen aan den Rijn.

  Hoeveel opdrachten er in feite worden plaatst, valt dus niet vooraf te zeggen. Het is ook nog eens afhankelijk van je vakgebied.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Welke Dynamische Aankoopsystemen zijn voor mij geschikt?

  Dat kunnen wij niet helemaal voor je bepalen, maar we kunnen je wel adviseren.

  De DAS-Selector is de eerste stap. Hier kun je Dynamische Aankoopsystemen bekijken die voldoen aan jouw criteria (waar wil je werken, wat voor soort vakgebieden en wat voor soort opdrachtgevers).

  Zodra je een keuze hebt gemaakt, en je hebt je offerteaanvraag ingediend, dan spreken we altijd telefonisch de aanvraag door. Op basis daarvan kunnen we de selectie van Dynamische Aankoopsystemen uiteraard altijd aanpassen.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  De lijst met Dynamische Aankoopsystemen is lang. Hoe is die lijst opgebouwd?

  Op de lijst van staan niet alleen Dynamische Aankoopsystemen, maar ook groslijsten en ‘open houses’.

  We kijken daarbij naar wat een inschrijving uniek maakt. In de meeste gevallen is dat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Dus zodra we voor een Dynamisch Aankoopsysteem een los Uniform Europees Aanbestedingsdocument moeten invullen en die niet kunnen hergebruiken, dan beschouwen we het als een uniek Dynamisch Aankoopsysteem.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Hoeveel opdrachten worden er geplaatst op een Dynamisch Aankoopsysteem?

  Dat is van heel veel factoren afhankelijk:

  1) De grootte van de (deelnemende) organisatie(s). Je kunt je voorstellen dat een organisatie met veel medewerkers meer inhuurt of inkoopt

  2) Het aantal deelnemers in een Dynamisch Aankoopsysteem. Sommige Dynamische Aankoopsystemen bestaat uit een samenwerkingsverband van meerdere organisaties. Daarbij geldt: hoe meer deelnemende organisaties in een Dynamisch Aankoopsysteem, hoe groter het aantal opdrachten

  3) De inhoud van het Dynamisch Aankoopsysteem. Sommige Dynamische Aankoopsystemen gaan over de inhuur van allerlei soorten personeel, andere Dynamische Aankoopsystemen zijn heel specifiek, bijv. alleen maar Office365 specialisten.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Ik heb een interessante opdracht gezien, maar ben niet ingeschreven op het Dynamisch Aankoopsysteem. Wat nu?

  Je kunt bij de meeste Dynamische Aankoopsystemen enkel reageren op opdrachten die geplaatst worden nadat je bent toegelaten.

  Wil je toch reageren op de opdracht? Kijk dan op De Transparante Broker.nl. De Transparante Broker is ingeschreven op alle Dynamische Aankoopsystemen en bemiddelt kandidaten tegen een vaste, lage marge.

Dienstverlening van DAS-Service voor bureaus

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat kan DAS-Service precies verzorgen voor bureaus?

  Bent u een uitzender, bemiddelaar, detacheerder of adviesbureau? Dan bieden wij u graag de volgende diensten aan:

  • Quickscan: wij adviseren over geschikte, passende Dynamische Aankoopsystemen
  • Inschrijven: Wij zorgen ervoor dat u wordt toegelaten tot de gewenste Dynamische Aankoopsystemen
  • DAS-Beheer: Wij zorgen ervoor dat uw inschrijving actueel blijft

  Optioneel bieden wij een datafeed aan met opdrachtinformatie en bieden wij matchingsdiensten aan.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat is een Quickscan?

  In Nederland zijn er meer dan 400 verschillende Dynamische Aankoopsystemen, en wij kennen ze allemaal. Op basis van uw bedrijfsprofiel maken we een overzicht van Dynamische Aankoopsystemen die voor uw organisatie geschikt zijn. We kijken daarbij naar geografisch bereik, vakgebieden en soort opdrachtgevers. Ook controleren we of u mogelijk al toegelaten bent tot het Dynamisch Aankoopsysteem en of uw inschrijving actueel is.

  U ontvangt dan twee documenten:

  • Een gedetailleerd overzicht van Dynamische Aankoopsystemen
  • Een overzicht van de kosten wanneer DAS-Service voor u de inschrijvingen zou verzorgen
 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Hoe verzorgt DAS-Service de inschrijving op Dynamische Aankoopsystemen?

  Wij ontzorgen zoveel als mogelijk bij het inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen:

  • We maken accounts aan op de verschillende platformen en leggen inlognamen en wachtwoorden vast in een digitale wachtwoordkluis
  • Wij vragen, indien gewenst, de officiële verklaringen voor u op
  • Wij vullen al het papierwerk in en bieden dat digitaal aan ter ondertekening
  • Wij dienen het toelatingsverzoek in
 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat is DAS-Beheer?

  Bij DAS-Beheer zorgen we ervoor dat u helemaal actueel bent en blijft met betrekking tot Dynamische Aankoopsystemen:

  • We zorgen ervoor dat periodiek alle officiële verklaringen worden bijgewerkt
  • We informeren u wanneer er nieuwe Dynamische Aankoopsystemen worden ingesteld die voldoen aan uw bedrijfsprofiel
 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat houdt de datafeed in?

  Wanneer u bent toegelaten tot een Dynamisch Aankoopsysteem, dan krijgt u uitnodigingen om offerte uit te brengen op opdrachten. Dat zijn eenregelige berichten. Vervolgens moet u inloggen op het Dynamisch Aankoopsysteem en verschillende documenten en formulieren raadplegen om een beeld te krijgen van de opdracht.

  De datafeed die wij aanbieden maakt dat een stuk makkelijker. Op geautomatiseerde wijze verzamelen wij de opdrachtinformatie uit de verschillende DAS’en en bieden dat aan in een door u gewenst formaat of plaatsen het direct in uw ATS of CMS.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat houdt opdracht preselectie in?

  Opdracht preselectie gaat nog een stapje verder dan de datafeed. Wij controleren allereerst of een opdracht echt relevant is voor uw organisatie. Zo voorkomt u dat u opdrachten ontvangt die niet bij uw bedrijf passen. Zien wij een match, dan plaatsen we die in uw CMS of ATS, of bieden die per e-mail aan.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat houdt opdracht-kandidaat matching in?

  Wilt u enkel passende opdrachten voor individuele medewerkers ontvangen? Op basis van anonieme profielen van uw medewerkers zoeken wij naar opdrachten op basis van competenties, reisafstand, tariefindicatie en beschikbaarheid. Is er een match? Dan stellen wij dat uiteraard aan u voor. U bepaalt of u wilt aanbieden, en tegen welke condities.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat houdt indienen aanbieding en opvolging in?

  Bij het aanbieden van kandidaten op het Dynamisch Aankoopsysteem zorgen wij ervoor dat uw kandidaat daadwerkelijk wordt aangeboden op de opdracht conform uw criteria. Na de aanbieding houden we in de gaten welke berichtgeving er verder volgt.

Hoe werkt de eenmalige inschrijving van DAS-Service

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Introductie – hoe werkt de eenmalige inschrijving van DAS-Service

  DAS-Service ondersteunt freelancers en bedrijven met het inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen. Hiervoor hebben we een proces uitgewerkt. In de volgende FAQ’s lichten we dat proces stap voor stap toe.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Stap 1. Selecteer de Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en Open Houses in de DAS-Selector

  Met behulp van de DAS-Selector dien je een offerteaanvraag in bij DAS-Service.

  We tonen je, aan de hand van je zoekprofiel, welke Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en Open Houses mogelijk voor jou interessant zijn.

  De offerteaanvraag is nog niet bindend! We nemen altijd telefonisch contact met je op om de opdracht door te spreken. Pas daarna gaan we voor je aan de slag.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Stap 2. Telefonische intake

  Zodra we je offerteaanvraag hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met je op. We bespreken dan:

  • De Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en/of Open Houses waarvoor je je wilt inschrijven
  • De benodigde verklaringen en gegevens
  • Of je al gebruik maakt van één van de platformen waarop Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en/of Open Houses actief op zijn
 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Stap 3. Overeenkomst en factuur

  Je ontvangt van ons een overeenkomst. Dit is tevens bedoeld om het digitaal ondertekenen te toetsen.

  Tevens ontvang je van ons een factuur met een betaallink. Deze factuur bestaat uit:

  • De kosten per inschrijving op een Dynamisch Aankoopsysteem, groslijst of Open House (non-refundable)
  • De kosten voor de verklaringen die we voor je opvragen

  Zodra de factuur betaald is én de overeenkomst is ontvangen, gaan we direct voor je aan de slag!

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Stap 4. Opvragen verklaringen

  We gaan de benodigde verklaringen, zoals de Gedragsverklaring Aanbesteden, voor je opvragen. We spreken vooraf door wat we daarvoor nodig hebben. Alle formulieren sturen we ter elektronische ondertekening aan je toe.

  Wanneer je deze verklaringen zelf al hebt, dan dien je die aan ons op te sturen. Dat mag uiteraard middels een scan. Een foto is niet goed genoeg, helaas.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Stap 5. Accounts aanmaken

  Inden je nog geen accounts hebt op de Dynamische Aankoopsystemen, dan maken we de accounts voor je aan. We gebruiken daarvoor een tijdelijk e-mailadres.

  Wanneer je al over accounts beschikt, dan kun je in sommige gevallen DAS-Service toegang geven tot je account. Je ontvangt dan van ons instructies. Wanneer dat niet kan, dan vullen wij natuurlijk al het papierwerk voor je in, en sturen wij je instructies hoe je zelf je registratie kunt afronden.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Stap 6. Registreren per DAS

  We vullen al het papier voor in en bieden die elektronisch aan je aan ter ondertekening. Ook zorgen we ervoor dat alle verklaringen klaar staan.

  Vervolgens krijg je van ons een seintje dat de inschrijving klaar staat, en instructies hoe je de inschrijving kunt indienen.

  De inschrijving moet je zelf indienen.

  In sommige gevallen moet je op een DAS zelf nog enkele handelingen doen. Je ontvangt van ons altijd duidelijke instructies hoe dat werkt. En kom je er niet aan uit? Dan bel of mail je ons gewoon!

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Stap 7. Overdracht

  Na ontvangst van de laatste betaling ontvang je van ons:

  • Toegang tot de Dynamische Aankoopsystemen
  • De opgevraagde verklaringen (bijv. digitaal gewaarmerkt uittreksel)
  • Instructies hoe je kunt reageren op opdrachten die op de Dynamische Aankoopsystemen verschijnen

Meer over hoe het werkt

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Hoe werkt het digitaal ondertekenen?

  DAS-Service maakt gebruik van de digitaal ondertekenen van Adobe Sign. Dat betekent dat we aan jouw e-mailadres een linkje naar een website sturen. Op die website kun je dan het document digitaal ondertekenen, bijv. middels een plaatje van je handtekening. Ook kun je het document digitaal ondertekenen met je smartphone.

  We testen altijd het digitaal ondertekenen door je een overeenkomst toe te sturen.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Is het digitaal ondertekenen rechtsgeldig?

  Ja. Doordat we van Adobe Sign gebruik maken, voldoen we aan de strenge beveiligingsstandaarden en juridische standaarden. Digitale handtekeningen zijn juridisch bindend in Nederland.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat gebeurt er als ik niet word toegelaten tot een Dynamisch Aankoopsysteem?

  Normaliter wordt iedereen, die voldoet aan de toelatingseisen, toegelaten tot het Dynamisch Aankoopsysteem.

  Maar stel, het is toch mis gegaan, je wordt niet toegelaten. Van de aanbestedende partij krijgen we altijd terug waarom dat het geval is. Er kunnen verschillende redenen zijn:

  • Wij hebben een fout gemaakt. Heel vervelend, maar ‘the devil is in the details’, zeker met al het papierwerk. In dat geval corrigeren we het, en zetten alles opnieuw klaar voor indiening.
  • Je hebt ons verkeerde informatie verschaft. In dat geval dien je ons de juiste informatie te verschaffen en proberen we het opnieuw. Lukt dat niet? Dan houdt het op.

  Pas na succesvolle toelating tot het Dynamische Aankoopsysteem, dan ontvang je van ons de eindfactuur.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Ik heb al een account bij één of meer platformen waarop Dynamische Aankoopsystemen draaien. Wat nu?

  Dit is afhandelijk van welk systeem je al bent ingeschreven:

  • Negometrix: je krijgt van ons een instructie hoe je DAS-Service kunt toevoegen.
  • Poolz: DAS-Service bereidt de hele registratie voor je voor. Je hoeft alleen maar enkele handelingen zelf te verrichten.
  • CTM Solution: je krijgt van ons een instructie hoe je, op basis van de ontvangen documenten van DAS-Service, je registratie kunt afronden.
  • Nétive: je krijgt van ons instructies hoe je, op basis van de ontvangen documenten van DAS-Service, je registratie kunt afronden.
  • The Solutions Factory: je krijgt van ons instructies hoe je, op basis van de ontvangen documenten van DAS-Service, je registratie kunt afronden.

Meer over verklaringen

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Ik heb al een bepaalde verklaring. Kan DAS-Service die gebruiken?

  Uiteraard, dat maakt het alleen maar makkelijker en goedkoper voor jou. Maar de verklaringen moeten natuurlijk wel aan de eisen voldoen.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Ik wil de verklaringen zelf opvragen. Kan dat?

  Natuurlijk kan dat. Maar DAS-Service kan het ook voor je regelen, en dat gaat in de regel een stuk sneller, want wij weten hoe je de aanvraagformulieren voor de verklaringen moet invullen en welke bijlagen je mee moet sturen.

  DAS-Service rekent een kleine fee voor de handling van een verklaring.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Hoe zit dat met een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel?

  Voor de meeste Dynamische Aankoopsystemen heb je een uittreksel nodig van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel moet digitaal gewaarmerkt zijn en mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

  Dit document kun je opvragen bij de Kamer van Koophandel. DAS-Service kan het ook voor je opvragen. Daarvoor betaal je wel een service vergoeding. Uiteraard blijf jij eigenaar van je uittreksel.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Hoe zit dat met de Gedragsverklaring Aanbesteden?

  Deze verklaring wordt afgegeven door Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is een verklaring waarin staat dat er geen bezwaar is dat je deelneemt aan aanbestedingen.

  Een Gedragsverklaring Aanbesteden is twee jaar geldig.

  De Gedragsverklaring Aanbesteden kan je zelf aanvragen. Het proces is echter best complex, want je moet enkele ingewikkelde formulieren invullen, een papieren uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie paspoort meesturen.

  DAS-Service neemt jou dit werk uit handen. Het enige wat je hoeft te doen, is ons een kopie paspoort aan te leveren. Daarbij mag je je BSN nummer doorhalen, de overige gegevens moeten leesbaar blijven voor Justis. Wij vragen het papieren uittreksel op, vullen het aanvraagformulier in en sturen dat digitaal aan je toe voor ondertekening. Ook betalen wij voor het aanvragen van de verklaring. De hele set sturen we vervolgens naar Justis.

  Houd er rekening mee dat Justis ongeveer 4 weken nodig heeft voordat de Gedragsverklaring Aanbesteden wordt afgegeven.

  De Gedragsverklaring Aanbesteden wordt naar jouw adres gestuurd. Zodra je die hebt ontvangen, dien je:

  • Óf een scan te maken en deze aan ons te mailen
  • Óf het origineel aan ons per post toe te sturen. Uiteraard krijg je deze later weer van ons terug.
 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Hoe zit het met de Verklaring Betalingsgedrag?

  Deze verklaring wordt afgegeven door de Belastingdienst. Het is een verklaring waarin staat dat je altijd netjes je belastingen en sociale premies hebt betaald.

  Deze verklaring kun je zelf opvragen, maar ook hiervoor geldt dat DAS-Service dat voor je kan doen.

  Het enige dat we daarvoor nodig hebben, is je BSN. Dat dien je aan ons door te geven.

  Vervolgens maken wij het aanvraagformulier in orde. Dat sturen we digitaal aan je toe ter ondertekening. Daarna sturen we het aan de Belastingdienst.

  De Verklaring Betalingsgedrag wordt naar jouw adres gestuurd. Zodra je die hebt ontvangen, dien je:

  • Óf een scan te maken en deze aan ons te mailen
  • Óf het origineel aan ons per post toe te sturen. Uiteraard krijg je deze later weer van ons terug.
 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Hoe zit dat met de verzekeringspolis?

  Voor sommige Dynamische Aankoopsystemen heb je een actuele verzekeringspolis voor een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig. De eisen daarvoor zijn verschillend. Deze bespreken we tijdens het intakegesprek (stap 2 van het proces).

  De kopie polis dien je aan ons te verstrekken.

Wat / wie is DAS-Service?

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat doet DAS-Service?

  DAS-Service zorgt ervoor dat leveranciers, ondernemers en freelancers rechtstreeks toegang krijgen tot opdrachten vanuit aanbestedingsplichtige organisaties, zoals overheden en scholen.

  DAS-Service doet dit door ervoor te zorgen dat ze worden toegelaten tot Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en Open Houses.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Wat zijn Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en Open Houses?

  Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en Open Houses zijn ingesteld door aanbestedingsplichtige organisaties, zoals overheden en scholen, om ervoor te zorgen dat alle leveranciers, ondernemers en freelancers een gelijke kans te geven op gunning van de opdracht.

  Je moet eerst zijn toegelaten tot het Dynamisch Aankoopsysteem, groslijst of Open House voordat je kunt reageren op opdrachten.

  Kijk verder op in de Veel Gestelde Vragen voor meer informatie over Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en Open Houses.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Hoe verzorgt DAS-Service de toelating tot Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en Open Houses?

  Voordat je als ondernemer, leverancier of freelancer toegang kunt krijgen tot de opdrachten op Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en Open Houses, moet je zijn toegelaten. Dit noemen we ook wel ‘gekwalificeerd worden’.

  We lichten dit helemaal toe onder het gedeelte ‘Het toelatingsproces’.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Voor wie is DAS-Service bedoeld?

  DAS-Service is bedoeld voor iedereen die zich wil inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en Open Houses.

  We maken bij DAS-Service geen onderscheid tussen ondernemers, leveranciers of freelancers.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Hoe kan ik DAS-Service bereiken?

  We zijn bereikbaar op telefoonnummer 0172 578 909, per e-mail via info@-das-service.nl én via de chat op onze website!

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Waarom is dit interessant voor ondernemers, leveranciers en freelancers?

  Toegelaten zijn tot een Dynamisch Aankoopsysteem, groslijst of Open House heeft veel voordelen voor ondernemers, leveranciers en freelancers.

  1. Rechtstreeks zaken doen met de opdrachtgever. Er zit dus geen bemiddelaar tussen die op jouw nog een marge maakt.
  2. Eerlijke kans. Je maakt, samen met de andere partijen die zijn ingeschreven, een eerlijke kans op gunning van de opdracht. Uiteraard moet je wel aan de eisen voldoen, zo hoog mogelijk scoren op de wensen en een aantrekkelijke prijs aanbieden.
  3. Geen voorselectie. Er vindt geen voorselectie plaats door een bemiddelende partij.
  4. Snelle betaling en laag financieel risico. Doordat je rechtstreeks zaken doet met een overheid of school, kun je er van uit gaan dat de betalingscondities uitstekend zijn (let op: enkele opdrachtgevers maken wel gebruik van een contractbeheerder voor de financiële afhandeling).

Kosten

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Waarom moet ik betalen voor DAS-Service?

  Dit heeft te maken met ‘opportunity kosten’. Het inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen is niet iets wat je in een paar minuten doet, dat kost gewoon tijd. Het is altijd maatwerk.

  We doen DAS-Service naast freelance opdrachten. Om het ‘economisch’ te verantwoorden dat we minder tijd besteden aan freelance opdrachten, moeten we geld vragen voor deze dienst.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Hoe werkt het pricing model van DAS-Service?

  We rekenen een bepaald bedrag per inschrijving op een Dynamisch Aankoopsysteem. 

  Hoeveel je betaalt per inschrijving is afhankelijk van de ‘staffel’ waar je in zit: op hoe meer Dynamische Aankoopsystemen wij je mogen inschrijven, des te minder betaal je per inschrijving.

  De verklaringen zijn aanvullend, en eenmalig. Je hebt dus niet voor iedere inschrijving een hele set aan verklaringen nodig.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Hoe zit het met de kortingscode?

  Op de bestelpagina is er inderdaad een vakje voor kortingscodes.

  Regelmatig hebben we vanuit DAS-Service acties, bijvoorbeeld rondom de lancering van een nieuw Dynamisch Aankoopsysteem of de verlenging van een Dynamisch Aankoopsysteem.

  Op onze LinkedIn bedrijvenpagina publiceren we regelmatig kortingscodes. Houd ze dus in de gaten!

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Ik heb voorheen een order geplaatst. Blijft mijn staffelkorting geldig?

  Jazeker! Wij vinden een goede relatie met de klant enorm belangrijk! Daarom blijft je staffelkorting geldig.

  Maar het wordt nog leuker. Stel dat je door een nieuwe order in een andere staffel terecht komt, dan geldt die staffel ook voor alle eerdere inschrijvingen!

  Een rekenvoorbeeldje. Stel dat je DAS-Service opdracht hebt gegeven om je in te schrijven op 5 Dynamische Aankoopsystemen. De kosten zijn dan 5 * 70 euro = 350 euro. Als je op een later moment op een aanvullend DAS ingeschreven wilt worden, dan kost je dat 6 * 65 euro = 390 euro minus 350 euro = 40 euro.

  Let op. Deze privilege is niet overdraagbaar!

 • image/svg+xmlimage/svg+xml


  Gelden staffelkortingen in combinatie met kortingscodes?

  Jazeker! Wanneer je in een hogere staffel zit, dan geldt daar ook de korting over.