Neem contact op: 0172 578 909

Privacy statement en gebruiksvoorwaarden DAS-Selector

Privacy statement en gebruiksvoorwaarden DAS-Selector
DAS-Service B.V., gevestigd aan Raadhuisstraat 93
2406 AB Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
DAS-Service B.V.
Raadhuisstraat 93
2406 AB Alphen aan den Rijn
Tel. +31 172 578 909

Persoonsgegevens die wij verwerken

DAS-Service B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Gezien het zakelijke karakter van DAS-Service B.V. gaan wij er van uit dat verstrekte gegevens zakelijke gegevens betreffen. Desalniettemin kan het voorkomen dat DAS-Service B.V. de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 
Daarnaast verwerkt DAS-Service B.V. de volgende persoonsgegevens wanneer u via deze website het contactformulier invult, de quickscan bestelt, een inschrijving bestelt of een afspraak plant:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wij adviseren altijd om zoveel als mogelijk enkel zakelijke correspondentiegegevens aan ons te verstrekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gezien het zakelijke karakter en de doelgroep heeft onze website en/of dienst niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@das-service.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DAS-Service B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich daarvoor hebt aangemeld
 • U te kunnen bellen om onze dienstverlening toe te lichten
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • DAS-Service B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • DAS-Service B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
 • DAS-Service B.V. monitort de herkomst van uw bezoek aan onze website voor eventuele margeafdracht aan doorverwijzende partijen


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DAS-Service B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

DAS-Service B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DAS-Service B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DAS-Service B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden of voor margeafdracht aan verwijzers naar onze website.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DAS-Service B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hallo@das-service.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DAS-Service B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DAS-Service B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@das-service.nl.

Gebruiksvoorwaarden DAS-Selector

De DAS-Selector is een uniek overzicht van alle Dynamische Aankoopsystemen. Dit overzicht is met zorg samengesteld. DAS-Service B.V. is niet aansprakelijk voor fouten in dit overzicht.

De DAS-Selector is een commerciële webshop en is bedoeld om freelancers/zzp’ers en bureaus de gelegenheid te geven inzicht te krijgen in interessante Dynamische Aankoopsystemen en het bestelproces te begeleiden.

Gezien het unieke karakter van de DAS-Selector kan de DAS-Selector ook gebruikt worden als naslagwerk. Dit conflicteert echter met de commerciële doelstellingen van DAS-Service B.V. DAS-Service B.V. behoudt zich het recht voor om contact op te nemen om de werking van de DAS-Selector en de diensten van DAS-Service B.V. toe te lichten. Ook behoudt DAS-Service B.V. het recht voor om, zonder berichtgeving, de toelating tot de DAS-Selector in te trekken in geval van overmatig gebruik, dit naar beoordeling van DAS-Service B.V.