Neem contact op: 0172 578 909

Krijg antwoord op al uw vragen

Wij communiceren graag zo helder en transparant mogelijk. Maar we kunnen ons voorstellen dat u desondanks nog enkele vragen heeft. Daarom vind u hieronder het antwoord op de veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen neem dan contact met ons op, we staan u graag te woord.

Dynamische Aankoopsystemen

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat is een Dynamisch Aankoopsysteem?

  Een Dynamisch Aankoopsysteem is een marktplaats van een aanbestedingsplichte organisatie. Nadat u tot de marktplaats bent toegelaten, dan kunt u direct reageren op offerteaanvragen.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat wordt er ingekocht of ingehuurd met Dynamische Aankoopsystemen?

  Er zijn grofweg drie soorten toepassingen van Dynamische Aankoopsystemen:

  • Externe inhuur, of te wel flexibele arbeid. Denk aan ICT projectmanagers, juristen, inkopers, etc.
  • Inkoop van producten, bijvoorbeeld de inkoop van laptops
  • Inkoop van diensten, bijvoorbeeld het maaien van grasvelden of het uitvoeren van pentests

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat zijn de voordelen van het inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen?

  Die voordelen zijn enorm groot!

  • U doet rechtstreeks zaken met de aanbestedingsplichtige organisatie
  • U kunt daardoor een eerlijkere prijs rekenen. Er verdwijnt geen marge aan tussenhandel
  • Uw gunningskansen nemen toe, want prijs maakt onderdeel uit van de selectieprocedure
  • U loopt een lager financieel risico, aangezien u rechtstreeks zaken doet
  • U hebt geen verkooptalent of relatie met de opdrachtgever nodig
  • U hebt geen leveringsplicht

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat houdt de toelating tot een Dynamisch Aankoopsysteem in?

  Voordat u kunt reageren op opdrachten moet u zijn toegelaten tot het Dynamisch Aankoopsysteem.

  U moet aantonen dat u als bedrijf voldoet aan de eisen die door het Dynamisch Aankoopsysteem worden gesteld. Zo moet u bijvoorbeeld aan kunnen tonen dat u bent inschreven bij de Kamer van Koophandel en dat u geen belastingschulden hebt.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat kan ik precies verwachten als ik ben toegelaten tot een Dynamisch Aankoopsysteem?

  Zodra er een offerteaanvraag is, dan ontvangt u hiervan een bericht. U kunt dan besluiten om op die offerteaanvraag te reageren.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Moet ik reageren op een offerteaanvraag?

  Nee, dat is niet nodig. Een Dynamisch Aankoopsysteem kent geen leveringsplicht.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Blijft mijn toelating tot een Dynamisch Aankoopsysteem altijd geldig?

  Ja. Zodra u bent toegelaten, dan blijft dat zo totdat het Dynamisch Aankoopsysteem ophoudt te bestaan.

  Maar let op, u moet wel aan de eisen van het Dynamisch Aankoopsysteem blijven voldoen! Als bijvoorbeeld één van de eisen van het Dynamisch Aankoopsysteem is dat uw uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder is dan 6 maanden, dan moet u dat periodiek bijwerken. Anders kunt u uw toelating tot het Dynamisch Aankoopsysteem verliezen, of kan een eventuele aanbieding terzijde worden gelegd. DAS-Service kan u daar overigens bij ontzorgen.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Kan een toelating tot een Dynamisch Aankoopsysteem geweigerd worden?

  Wanneer u aan de eisen van het Dynamisch Aankoopsysteem voldoet, dan wordt u toegelaten.

  Wanneer u niet aan de eisen voldoet, bijv. doordat u geen Gedragsverklaring Aanbesteden hebt, dan wordt nu niet toegelaten.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat wordt bedoeld met ‘aanbestedingsplichtige organisatie’?

  De meeste organisaties, die met publiek geld worden gefinancierd, zijn aanbestedingsplichtig. Dat betekent dat ze in principe alle organisaties de gelegenheid moeten geven om voor opdrachten in aanmerking te komen. Op welke wijze dat ze aan die aanbestedingsplicht invulling geven, kan verschillend zijn. Sommige organisaties kiezen ervoor om via preferred suppliers te werken, andere organisaties stellen een Dynamisch Aankoopsysteem in.

  Voorbeelden van organisaties die aanbestedingsplichtig zijn, zijn: ministeries, provinciale overheden, gemeentes, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Is een inschrijving op een Dynamisch Aankoopsysteem altijd persoonlijk of per bedrijf?

  Per bedrijf. Wanneer je bent toegelaten tot een Dynamisch Aankoopsysteem, dan geldt je inschrijving voor je hele bedrijf.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Welke Dynamische Aankoopsystemen zijn voor mij geschikt?

  Dat kunnen wij niet helemaal voor je bepalen, maar we kunnen je wel adviseren! We hebben twee mogelijkheden:

  Gebruik de DAS-Selector. Hier kun je Dynamische Aankoopsystemen bekijken die voldoen aan jouw criteria (waar wil je werken, wat voor soort vakgebieden en wat voor soort opdrachtgevers).

  Bestel de Quickscan. We maken dan een advies op maat en checken of u al bent toegelaten.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Hoeveel opdrachten worden er geplaatst op een Dynamisch Aankoopsysteem?

  Dat is van heel veel factoren afhankelijk:

  1) De grootte van de (deelnemende) organisatie(s). Je kunt je voorstellen dat een organisatie met veel medewerkers meer inhuurt of inkoopt

  2) Het aantal deelnemers in een Dynamisch Aankoopsysteem. Sommige Dynamische Aankoopsystemen bestaat uit een samenwerkingsverband van meerdere organisaties. Daarbij geldt: hoe meer deelnemende organisaties in een Dynamisch Aankoopsysteem, hoe groter het aantal opdrachten

  3) De inhoud van het Dynamisch Aankoopsysteem. Sommige Dynamische Aankoopsystemen gaan over de inhuur van allerlei soorten personeel, andere Dynamische Aankoopsystemen zijn heel specifiek, bijv. alleen maar Office365 specialisten.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Ik heb een interessante opdracht gezien, maar ben niet ingeschreven op het Dynamisch Aankoopsysteem. Wat nu?

  Je kunt bij de meeste Dynamische Aankoopsystemen enkel reageren op opdrachten die geplaatst worden nadat je bent toegelaten. Wil je toch reageren op de opdracht? Kijk dan op De Transparante Broker.nl. De Transparante Broker is ingeschreven op alle Dynamische Aankoopsystemen en bemiddelt kandidaten tegen een vaste, lage marge.

DAS-Selector

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat is de DAS-Selector?

  De DAS-Selector is een uniek overzicht met daarin alle DAS’en die er in Nederland zijn. Daarbij is het mogelijk om direct een inschrijving op een DAS te bestellen.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Hoe werkt de DAS-Selector?

  We hebben alle DAS’en voorzien van meerdere labeltjes zodat je er op kunt filteren:

  • Scope van het DAS – gaat het DAS over inhuur, over de inkoop van producten of de inkoop van diensten
  • Soort opdrachtgever – hier kun je filteren op het soort opdrachtgevers dat je zoekt
  • Regio’s – hier kun je aangeven in welke provincies je opdrachtgevers zoekt
  • Vakgebieden – hier kun je, enkel voor de DAS’en die gaan over inhuur, aangeven voor welke vakgebieden je op zoek bent naar DAS’en
 • image/svg+xml image/svg+xml
  Waarin verschilt de DAS-Selector van de Quickscan?

  De Quickscan is veel uitgebreider dan de DAS-Selector. Zo geven we aan:

  • Of het Dynamisch Aankoopsysteem geschikt is voor zzp’ers
  • Of er sprake is van een marge is per gewerkt uur
  • Aan welke referentie eisen voldaan moet worden
  • Of u reeds tot het Dynamisch Aankoopsysteem bent toegelaten.
 • image/svg+xml image/svg+xml
  Is de DAS-Selector gratis te gebruiken?

  Ja.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens als ik een account aanmaak op de DAS-Selector?

  De DAS-selector is een uniek overzicht wat we met zorg hebben samengesteld. Om toegang te krijgen dient u een account aan te maken. Dit is geheel gratis. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Quickscan

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat is een Quickscan?

  De Quickscan is een maatwerkadvies voor inschrijvingen op Dynamische Aankoopsystemen. We kijken daarbij naar:
  • De dienstverlening die uw organisatie biedt
  • De regio’s waarin u opdrachtgevers zoekt
  • Het soort opdrachtgevers dat u zoekt
  Ook voeren we een check uit of u reeds bent toegelaten.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Hoe ziet een Quickscan eruit?

  Het resultaten van de Quickscan bestaat uit twee documenten:

   • Detailoverzicht met informatie over DAS’en:
    • Naam inkopende organisatie
    • Scope van het DAS
    • Deelnemers aan het DAS
    • Toelatingseisen
    • Referentiedetails
    • Of u reeds bent toegelaten
    • Of het papierwerk nog steeds actueel is
    • Of het DAS toegankelijk is voor ZZP’ers
    • Welke vergoeding wordt gevraagd per gewerkt uur, indien van toepassing
   • Samenvatting van het voorstel voor inschrijven
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoe werkt de Quickscan?

   Indien u een Quickscan bestelt, dan stellen we allereerst een overeenkomst op. Na ondertekening van de overeenkomst, plannen we korte intake (10-15 minuten) waarin we ingaan op uw dienstverlening en uw wensen met betrekking tot opdrachtgevers. Vervolgens gaan we aan de slag!

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wanneer kan ik de resultaten van de Quickscan verwachten?

   Normaliter leveren we de resultaten van de Quickscan binnen 3 werkdagen op.

  Dienstverlening voor bureaus

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat kan DAS-Service precies verzorgen voor bureaus?

   Bent u een uitzender, bemiddelaar, detacheerder of adviesbureau? Dan bieden wij u graag de volgende diensten aan:

   • Quickscan: wij adviseren over geschikte, passende Dynamische Aankoopsystemen
   • Inschrijven: Wij zorgen ervoor dat u wordt toegelaten tot de gewenste Dynamische Aankoopsystemen
   • DAS-Beheer: Wij zorgen ervoor dat uw inschrijving actueel blijft

   Optioneel bieden wij een datafeed aan met opdrachtinformatie en bieden wij matchingsdiensten aan.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat is een Quickscan?

   De Quickscan is een maatwerkadvies voor inschrijvingen op Dynamische Aankoopsystemen. We kijken daarbij naar:

   • De dienstverlening die uw organisatie biedt
   • De regio’s waarin u opdrachtgevers zoekt
   • Het soort opdrachtgevers dat u zoekt

   Ook voeren we een check uit of u reeds bent toegelaten. Meer informatie kunt u lezen op de pagina van de Quickscan.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat houdt DAS-Beheer in?

   De dienstverlening van DAS-Beheer bestaat uit twee onderdelen:•

   • Zicht op de markt. We informeren u maandelijks over nieuwe of gewijzigde Dynamische Aankoopsystemen
   • Compliant blijven. We zorgen ervoor dat uw verklaringen periodiek worden bijgewerkt, zodat uw aanbieding nooit terzijde wordt gelegd.
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Is er een minimum aantal DAS-inschrijvingen om voor DAS-Beheer in aanmerking te komen?

   Ja. De instap voor DAS-Beheer is 25 inschrijvingen.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat zijn de kosten voor bureaus?

   Dit bestaat uit twee onderdelen:

   • We rekenen een bedrag per inschrijving die we voor u verzorgen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal te verzorgen inschrijvingen.
   • We rekenen voor DAS-beheer een zeer beperkte vergoeding per DAS-inschrijving per maand.

  Dienstverlening voor zelfstandige professionals

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Introductie - hoe werkt de eenmalige inschrijving van DAS-Service

   DAS-Service ondersteunt zelfstandige professionals en bedrijven met het inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen. Hiervoor hebben we een proces uitgewerkt. In de volgende FAQ’s lichten we dat proces stap voor stap toe.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 1. Selecteer de Dynamische Aankoopsystemen

   Met behulp van de DAS-Selector kunt u zoeken naar geschikte Dynamische Aankoopsystemen. Indien u ergens ingeschreven wilt worden, dan kunt u een offerteaanvraag indienen bij DAS-Service.

   We tonen je, aan de hand van je zoekprofiel, welke Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en Open Houses mogelijk voor jou interessant zijn.

   De offerteaanvraag is nog niet bindend! We nemen altijd telefonisch contact met u op om de opdracht door te spreken. Pas daarna gaan we voor u aan de slag.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 2. Telefonische intake

   Zodra we je offerteaanvraag hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met je op. We bespreken dan:

   • De Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en/of Open Houses waarvoor je je wilt inschrijven
   • De benodigde verklaringen en gegevens
   • Of je al gebruik maakt van één van de platformen waarop Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en/of Open Houses actief op zijn
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 3. Overeenkomst en factuur

   Je ontvangt van ons een overeenkomst. Dit is tevens bedoeld om het digitaal ondertekenen te toetsen.

   Tevens ontvang u van ons een factuur. Deze factuur bestaat uit:

   • De kosten per inschrijving op een Dynamisch Aankoopsysteem
   • De kosten voor de verklaringen die we voor je opvragen

   Zodra de factuur betaald is én de overeenkomst is ontvangen, gaan we direct voor u aan de slag!

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 4. Opvragen verklaringen

   We gaan de benodigde verklaringen, zoals de Gedragsverklaring Aanbesteden, voor u opvragen. We spreken vooraf door wat we daarvoor nodig hebben. Alle formulieren sturen we ter elektronische ondertekening aan u toe.

   Wanneer u deze verklaringen zelf al hebt, dan dient u die aan ons op te sturen. Dat mag uiteraard middels een scan. Een foto is niet goed genoeg, helaas.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 5. Accounts aanmaken

   Indien u nog geen accounts hebt op de Dynamische Aankoopsystemen, dan maken we de accounts voor u aan. We gebruiken daarvoor een tijdelijk e-mailadres.

   Wanneer u al over accounts beschikt, dan kunt u in sommige gevallen DAS-Service toegang geven tot het account. U ontvangt dan van ons instructies. Wanneer dat niet kan, dan vullen wij natuurlijk al het papierwerk voor u in, en sturen wij u instructies hoe u zelf uw registratie kunt afronden.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 6. Registreren per DAS

   We vullen al het papier voor in en bieden die elektronisch aan u aan ter ondertekening. Ook zorgen we ervoor dat alle verklaringen klaar staan.

   Vervolgens krijgt u van ons een seintje dat de inschrijving klaar staat, en instructies hoe u de inschrijving kunt indienen.

   De inschrijving moet u zelf indienen.

   In sommige gevallen moet u op een DAS zelf nog enkele handelingen doen. U ontvangt van ons altijd duidelijke instructies hoe dat werkt. En komt u er niet aan uit? We zijn er om u verder te helpen!

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 7. Overdracht

   Na ontvangst van de laatste betaling ontvang je van ons:

   • Toegang tot de Dynamische Aankoopsystemen
   • De opgevraagde verklaringen (bijv. digitaal gewaarmerkt uittreksel)
   • Instructies hoe je kunt reageren op opdrachten die op de Dynamische Aankoopsystemen verschijnen

  Dienstverlening voor leveranciers van producten en diensten

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Waarom zijn Dynamische Aankoopsystemen interessant?

   Via een Dynamisch Aankoopsysteem komt u op een laagdrempelige manier in contact met nieuwe opdrachtgevers. En u hebt geen leveringsplicht!

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat kan ik precies verwachten als ik op Dynamische Aankoopsystemen ben toegelaten?

   U ontvangt offerteaanvragen waarop u rechtstreeks kunt reageren. U hoeft enkel uw aanbieding in te dienen. Alle communicatie verloopt verder via het Dynamisch Aankoopsysteem.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Heb ik een leveringsplicht bij een Dynamisch Aankoopsysteem?

   Nee, u hebt geen verplichting om een offerte uit te brengen.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Betaal ik een vergoeding aan DAS-Service wanneer ik een opdracht gegund krijg?

   Nee, wanneer wij voor u de toelating tot een DAS verzorgen, dan vragen wij geen vergoeding per gewerkt uur of iets dergelijks.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat voor soort Dynamische Aankoopsystemen zijn er voor leveranciers van producten?

   Onder meer de volgende producten worden ingekocht via Dynamische Aankoopsystemen:

   • Bomen
   • Bouwmaterialen
   • Chemicaliën en biomassa
   • Computer hard- en software
   • Energie
   • Leermiddelen
   • Medische hulpmiddelen
   • Meubilair
   • Openbare verlichting
   • Pompen
   • Specialistische systemen
   • Speurhonden
   • Transportmaterialen
   • Voertuigen
   • Zonnepanelen
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat voor soort Dynamische Aankoopsystemen zijn er voor leveranciers van diensten?

   Onder meer de volgende diensten worden ingekocht via Dynamische Aankoopsystemen:

   • Adviesdiensten
   • Asset management
   • Audits
   • Baggerdiensten
   • Bouwkundige diensten (bijv. opzichters, schilders)
   • Coachingsdiensten
   • Communicatiediensten
   • Curatordiensten
   • Digitaliseringsdiensten
   • Flexibele werkplekken
   • Geotechnische diensten
   • Grondreiniging
   • Ingenieursdiensten
   • Internetconnectiviteit
   • Literatuuronderzoek
   • Maaidiensten
   • Medische dienstverlening
   • Opslag
   • Pen- en beveiligingstests
   • Personeels-verwerving
   • Schoonmaakdiensten
   • Schietinstructeurs
   • Tijdelijke huisvesting
   • Trainingen en opleidingen
   • Transport (busvervoer, wegtransport)
   • Vergadervoorzieningen

  Verklaringen

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat is een Gedragsverklaring Aanbesteden?

   Deze verklaring wordt afgegeven door Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is een verklaring waarin staat dat er geen bezwaar is dat je deelneemt aan aanbestedingen.

   Een Gedragsverklaring Aanbesteden is normaliter twee jaar geldig.

   De Gedragsverklaring Aanbesteden kunt u op drie manieren aanvragen:

   • Via DAS-Service. We vullen dan alle formulieren voor u in, vragen de benodigde uittreksels op, etc. etc.
   • Zelf doen door het formulier in te vullen
   • Zelf doen m.b.v. Eherkenning2

   Houd er rekening mee dat Dienst Justis maximaal 6 weken nodig heeft voordat de Gedragsverklaring Aanbesteden wordt afgegeven.

   De Gedragsverklaring Aanbesteden wordt naar uw adres gestuurd. Zodra u die hebt ontvangen, dient u:

   • • Óf een scan te maken en deze aan ons te mailen
   • Óf het origineel aan ons per post toe te sturen. Uiteraard krijgt u deze later weer van ons terug.
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat is een Verklaring Betalingsgedrag Nakomen Fiscale Verplichtingen?

   Deze verklaring wordt afgegeven door de Belastingdienst. Het is een verklaring waarin staat dat er geen vorderingen ten aanzien van belastingen en sociale premies open staan.

   Deze verklaring kun je zelf opvragen, maar ook hiervoor geldt dat DAS-Service dat voor u kan doen. Wij maken het aanvraagformulier in orde. Dat sturen we digitaal aan je toe ter ondertekening. Daarna sturen we het aan de Belastingdienst.

   De Verklaring Betalingsgedrag wordt naar uw adres gestuurd. Zodra u die hebt ontvangen, dient u:

   • Óf een scan te maken en deze aan ons te mailen
   • Óf het origineel aan ons per post toe te sturen. Uiteraard krijgt u deze later weer van ons terug.

   Let op: de Verklaring Betalingsgedrag Inlenersaansprakelijkheid of de Verklaring Betalingsgedrag Ketenaansprakelijkheid zijn niet voldoende!

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoe zit dat met de verzekeringspolis?

   Voor sommige Dynamische Aankoopsystemen heb je een actuele verzekeringspolis voor een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

   De kopie polis dien je aan ons te verstrekken.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoe zit dat met een SNA Certificering?

   Voor sommige Dynamische Aankoopsystemen is een SNA certificering nodig. De SNA certificering wordt afgegeven door de Stichting Normering Arbeid en is van die site gratis te downloaden.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoe zit dat met een G-Rekening?

   Voor sommige Dynamische Aankoopsystemen is een G-Rekening nodig. Het bewijs dat je over een G-Rekening beschikt is noodzakelijk om aan te leveren.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoe zit dat met een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel?

   Voor de meeste Dynamische Aankoopsystemen hebt u een uittreksel nodig van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel moet digitaal gewaarmerkt zijn en mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

   Dit document kunt u opvragen bij de Kamer van Koophandel. DAS-Service kan het ook voor u opvragen.