Neem contact op: 0172 578 909

DAS-Service voor aanbestedende organisaties

Het kan interessant voor u zijn om uw uitvragen voor arbeid, producten en/of diensten te laten verlopen via een Dynamisch aankoopsysteem. Op deze manier kunt u rechtstreeks en op een eerlijke en optimale manier zaken doen met een groot aantal leveranciers. Hieronder vindt u de informatie over het starten met een DAS of over het migreren van uw DAS naar een ander DAS-platform. Onze specialisten denken graag met u mee en helpen u om uw DAS tot een groot succes te maken. 

Starten met een DAS

DAS-Service ondersteunt met het inrichten van een DAS en bij
het toelatingsproces van leveranciers op het DAS. 
Gaat u starten met een DAS? Dan zijn er drie zakenwaar u rekening mee moet houden.

Uw DAS is alleen succesvol wanneer de juiste leveranciers zijn toegelaten.

Het toelatingsproces is voor veel leveranciers een complexe zaak: ingewikkelde formulieren en kostbare verklaringen, met een hoge foutkans. Ook u kost het veel tijd wanneer leveranciers fouten maken bij indienen van een toelatingsverzoek.

Wanneer een leverancier een opdracht gegund krijgt, dan moeten alle verklaringen, zoals de Gedragsverklaring Aanbesteden, actueel zijn.

Dienstverlening DAS

Advies bij het inrichten van uw DAS

Wanneer u gaat starten met een DAS, dan kan DASService adviseren bij de inrichting van het DAS, zodat deze goed aansluit bij uw doelgroep. Zo heeft u een optimaal bereik met uw DAS.

Ondersteunen bij het toelatingsproces

Onze specialisten denken graag met u mee! Neem vandaag nog contact op met onze specialisten. Wij lichten graag onze dienstverlenging toe om uw DAS tot een groot succes te maken!

Promotie van uw DAS

DAS-Service kan uw DAS onder de aandacht brengen bij meer dan 1.000 leveranciers: uitzendbureaus, detacheerders, productleveranciers en zzp’ers.

Meer weten over het starten met een DAS?

Onze specialisten denken graag met u mee! Neem vandaag nog contact op met onze specialisten. Wij lichten graag onze dienstverlenging toe om uw DAS tot een groot succes te maken!

Migreren naar een ander DAS-platform

Wanneer u al enige tijd succesvol gebruik maakt van een DAS, dan heeft u ongetwijfeld een grote hoeveelheid gekwalificeerde leveranciers (detacheerders, zzp’ers, etc.). Uw DAS gaat naar een ander platform migreren. Wat betekent dit voor deze leveranciers?

Migratie = opnieuw kwalificeren

Bij een migratie naar een ander platform dienen alle leveranciers zich opnieuw te kwalificeren. Dat betekent dat deze leveranciers opnieuw een account moeten aanmaken, formulieren moeten invullen en ondertekenen, en verklaringen moeten uploaden. Veel leveranciers ervaren dit als complex met een hoge foutkans. Ook kost het u veel tijd wanneer leveranciers fouten maken bij het indienen van een toelatingsverzoek.

Consequenties van een migratie

Mogelijk haken bij een migratie leveranciers af, waardoor het aantal gekwalificeerde leveranciers op uw DAS zal afnemen. Dit heeft tot gevolg dat er minder competitie is, wat weer leidt tot een verminderde marktwerking.

Ondersteuning bij migratie

DAS-Service heeft een jarenlange ervaring met het inschrijven van leveranciers op DAS’en. Voor leveranciers verzorgen wij het aanmaken van accounts, het invullen van alle formulieren en het opvragen van verklaringen. Tenslotte dienen wij, namens en op naam van de leverancier, het toelatingsverzoek in. Een efficiënt proces dat zorgt voor minder fouten, minder frustratie en meer opdrachten.

Meer weten over het Migreren van een DAS?

Bij een migratie kan DAS-Service u ondersteunen om uw gekwalificeerde leveranciers te behouden. Wij helpen leveranciers bij de overgang naar het nieuwe platform. Neem contact met ons op dan kijken wij samen met u naar een passende oplossing om uw leveranciers tegen gunstige voorwaarden over te zetten.

Ontdek welke overheden u via ons kunt bereiken

Krijg antwoord op uw belangrijkste vragen

Wij communiceren graag zo helder en transparant mogelijk. Maar we kunnen ons voorstellen dat u desondanks nog enkele vragen heeft. Daarom vindt u hieronder het antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen kijk dan op onze FAQ-pagina of neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat is een Dynamisch Aankoopsysteem?

  Een Dynamisch Aankoopsysteem is een marktplaats van een aanbestedingsplichte organisatie. Nadat u tot de marktplaats bent toegelaten, dan kunt u direct reageren op offerteaanvragen.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat wordt er ingekocht of ingehuurd met Dynamische Aankoopsystemen?

  Er zijn grofweg drie soorten toepassingen van Dynamische Aankoopsystemen:

  • Externe inhuur, of te wel flexibele arbeid. Denk aan ICT projectmanagers, juristen, inkopers, etc.
  • Inkoop van producten, bijvoorbeeld de inkoop van laptops
  • Inkoop van diensten, bijvoorbeeld het maaien van grasvelden of het uitvoeren van pentests

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat zijn de voordelen van het inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen?

  Die voordelen zijn enorm groot!

  • U doet rechtstreeks zaken met de aanbestedingsplichtige organisatie
  • U kunt daardoor een eerlijkere prijs rekenen. Er verdwijnt geen marge aan tussenhandel
  • Uw gunningskansen nemen toe, want prijs maakt onderdeel uit van de selectieprocedure
  • U loopt een lager financieel risico, aangezien u rechtstreeks zaken doet
  • U hebt geen verkooptalent of relatie met de opdrachtgever nodig
  • U hebt geen leveringsplicht

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat houdt de toelating tot een Dynamisch Aankoopsysteem in?

  Voordat u kunt reageren op opdrachten moet u zijn toegelaten tot het Dynamisch Aankoopsysteem.

  U moet aantonen dat u als bedrijf voldoet aan de eisen die door het Dynamisch Aankoopsysteem worden gesteld. Zo moet u bijvoorbeeld aan kunnen tonen dat u bent inschreven bij de Kamer van Koophandel en dat u geen belastingschulden hebt.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat kan ik precies verwachten als ik ben toegelaten tot een Dynamisch Aankoopsysteem?

  Zodra er een offerteaanvraag is, dan ontvangt u hiervan een bericht. U kunt dan besluiten om op die offerteaanvraag te reageren.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Moet ik reageren op een offerteaanvraag?

  Nee, dat is niet nodig. Een Dynamisch Aankoopsysteem kent geen leveringsplicht.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Blijft mijn toelating tot een Dynamisch Aankoopsysteem altijd geldig?

  Ja. Zodra u bent toegelaten, dan blijft dat zo totdat het Dynamisch Aankoopsysteem ophoudt te bestaan.

  Maar let op, u moet wel aan de eisen van het Dynamisch Aankoopsysteem blijven voldoen! Als bijvoorbeeld één van de eisen van het Dynamisch Aankoopsysteem is dat uw uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder is dan 6 maanden, dan moet u dat periodiek bijwerken. Anders kunt u uw toelating tot het Dynamisch Aankoopsysteem verliezen, of kan een eventuele aanbieding terzijde worden gelegd. DAS-Service kan u daar overigens bij ontzorgen.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Kan een toelating tot een Dynamisch Aankoopsysteem geweigerd worden?

  Wanneer u aan de eisen van het Dynamisch Aankoopsysteem voldoet, dan wordt u toegelaten.

  Wanneer u niet aan de eisen voldoet, bijv. doordat u geen Gedragsverklaring Aanbesteden hebt, dan wordt nu niet toegelaten.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat wordt bedoeld met ‘aanbestedingsplichtige organisatie’?

  De meeste organisaties, die met publiek geld worden gefinancierd, zijn aanbestedingsplichtig. Dat betekent dat ze in principe alle organisaties de gelegenheid moeten geven om voor opdrachten in aanmerking te komen. Op welke wijze dat ze aan die aanbestedingsplicht invulling geven, kan verschillend zijn. Sommige organisaties kiezen ervoor om via preferred suppliers te werken, andere organisaties stellen een Dynamisch Aankoopsysteem in.

  Voorbeelden van organisaties die aanbestedingsplichtig zijn, zijn: ministeries, provinciale overheden, gemeentes, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Is een inschrijving op een Dynamisch Aankoopsysteem altijd persoonlijk of per bedrijf?

  Per bedrijf. Wanneer je bent toegelaten tot een Dynamisch Aankoopsysteem, dan geldt je inschrijving voor je hele bedrijf.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Welke Dynamische Aankoopsystemen zijn voor mij geschikt?

  Dat kunnen wij niet helemaal voor je bepalen, maar we kunnen je wel adviseren! We hebben twee mogelijkheden:

  Gebruik de DAS-Selector. Hier kun je Dynamische Aankoopsystemen bekijken die voldoen aan jouw criteria (waar wil je werken, wat voor soort vakgebieden en wat voor soort opdrachtgevers).

  Bestel de Quickscan. We maken dan een advies op maat en checken of u al bent toegelaten.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Hoeveel opdrachten worden er geplaatst op een Dynamisch Aankoopsysteem?

  Dat is van heel veel factoren afhankelijk:

  1) De grootte van de (deelnemende) organisatie(s). Je kunt je voorstellen dat een organisatie met veel medewerkers meer inhuurt of inkoopt

  2) Het aantal deelnemers in een Dynamisch Aankoopsysteem. Sommige Dynamische Aankoopsystemen bestaat uit een samenwerkingsverband van meerdere organisaties. Daarbij geldt: hoe meer deelnemende organisaties in een Dynamisch Aankoopsysteem, hoe groter het aantal opdrachten

  3) De inhoud van het Dynamisch Aankoopsysteem. Sommige Dynamische Aankoopsystemen gaan over de inhuur van allerlei soorten personeel, andere Dynamische Aankoopsystemen zijn heel specifiek, bijv. alleen maar Office365 specialisten.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Ik heb een interessante opdracht gezien, maar ben niet ingeschreven op het Dynamisch Aankoopsysteem. Wat nu?

  Je kunt bij de meeste Dynamische Aankoopsystemen enkel reageren op opdrachten die geplaatst worden nadat je bent toegelaten. Wil je toch reageren op de opdracht? Kijk dan op De Transparante Broker.nl. De Transparante Broker is ingeschreven op alle Dynamische Aankoopsystemen en bemiddelt kandidaten tegen een vaste, lage marge.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat is de DAS-Selector?

  De DAS-Selector is een uniek overzicht met daarin alle DAS’en die er in Nederland zijn. Daarbij is het mogelijk om direct een inschrijving op een DAS te bestellen.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Hoe werkt de DAS-Selector?

  We hebben alle DAS’en voorzien van meerdere labeltjes zodat je er op kunt filteren:

  • Scope van het DAS – gaat het DAS over inhuur, over de inkoop van producten of de inkoop van diensten
  • Soort opdrachtgever – hier kun je filteren op het soort opdrachtgevers dat je zoekt
  • Regio’s – hier kun je aangeven in welke provincies je opdrachtgevers zoekt
  • Vakgebieden – hier kun je, enkel voor de DAS’en die gaan over inhuur, aangeven voor welke vakgebieden je op zoek bent naar DAS’en
 • image/svg+xml image/svg+xml
  Waarin verschilt de DAS-Selector van de Quickscan?

  De Quickscan is veel uitgebreider dan de DAS-Selector. Zo geven we aan:

  • Of het Dynamisch Aankoopsysteem geschikt is voor zzp’ers
  • Of er sprake is van een marge is per gewerkt uur
  • Aan welke referentie eisen voldaan moet worden
  • Of u reeds tot het Dynamisch Aankoopsysteem bent toegelaten.
 • image/svg+xml image/svg+xml
  Is de DAS-Selector gratis te gebruiken?

  Ja.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens als ik een account aanmaak op de DAS-Selector?

  De DAS-selector is een uniek overzicht wat we met zorg hebben samengesteld. Om toegang te krijgen dient u een account aan te maken. Dit is geheel gratis. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Wat is een Quickscan?

  De Quickscan is een maatwerkadvies voor inschrijvingen op Dynamische Aankoopsystemen. We kijken daarbij naar:
  • De dienstverlening die uw organisatie biedt
  • De regio’s waarin u opdrachtgevers zoekt
  • Het soort opdrachtgevers dat u zoekt
  Ook voeren we een check uit of u reeds bent toegelaten.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Hoe ziet een Quickscan eruit?

  Het resultaten van de Quickscan bestaat uit twee documenten:

   • Detailoverzicht met informatie over DAS’en:
    • Naam inkopende organisatie
    • Scope van het DAS
    • Deelnemers aan het DAS
    • Toelatingseisen
    • Referentiedetails
    • Of u reeds bent toegelaten
    • Of het papierwerk nog steeds actueel is
    • Of het DAS toegankelijk is voor ZZP’ers
    • Welke vergoeding wordt gevraagd per gewerkt uur, indien van toepassing
   • Samenvatting van het voorstel voor inschrijven
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoe werkt de Quickscan?

   Indien u een Quickscan bestelt, dan stellen we allereerst een overeenkomst op. Na ondertekening van de overeenkomst, plannen we korte intake (10-15 minuten) waarin we ingaan op uw dienstverlening en uw wensen met betrekking tot opdrachtgevers. Vervolgens gaan we aan de slag!

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wanneer kan ik de resultaten van de Quickscan verwachten?

   Normaliter leveren we de resultaten van de Quickscan binnen 3 werkdagen op.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat kan DAS-Service precies verzorgen voor bureaus?

   Bent u een uitzender, bemiddelaar, detacheerder of adviesbureau? Dan bieden wij u graag de volgende diensten aan:

   • Quickscan: wij adviseren over geschikte, passende Dynamische Aankoopsystemen
   • Inschrijven: Wij zorgen ervoor dat u wordt toegelaten tot de gewenste Dynamische Aankoopsystemen
   • DAS-Beheer: Wij zorgen ervoor dat uw inschrijving actueel blijft

   Optioneel bieden wij een datafeed aan met opdrachtinformatie en bieden wij matchingsdiensten aan.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat is een Quickscan?

   De Quickscan is een maatwerkadvies voor inschrijvingen op Dynamische Aankoopsystemen. We kijken daarbij naar:

   • De dienstverlening die uw organisatie biedt
   • De regio’s waarin u opdrachtgevers zoekt
   • Het soort opdrachtgevers dat u zoekt

   Ook voeren we een check uit of u reeds bent toegelaten. Meer informatie kunt u lezen op de pagina van de Quickscan.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat houdt DAS-Beheer in?

   De dienstverlening van DAS-Beheer bestaat uit twee onderdelen:•

   • Zicht op de markt. We informeren u maandelijks over nieuwe of gewijzigde Dynamische Aankoopsystemen
   • Compliant blijven. We zorgen ervoor dat uw verklaringen periodiek worden bijgewerkt, zodat uw aanbieding nooit terzijde wordt gelegd.
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Is er een minimum aantal DAS-inschrijvingen om voor DAS-Beheer in aanmerking te komen?

   Ja. De instap voor DAS-Beheer is 25 inschrijvingen.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat zijn de kosten voor bureaus?

   Dit bestaat uit twee onderdelen:

   • We rekenen een bedrag per inschrijving die we voor u verzorgen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal te verzorgen inschrijvingen.
   • We rekenen voor DAS-beheer een zeer beperkte vergoeding per DAS-inschrijving per maand.
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Introductie - hoe werkt de eenmalige inschrijving van DAS-Service

   DAS-Service ondersteunt zelfstandige professionals en bedrijven met het inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen. Hiervoor hebben we een proces uitgewerkt. In de volgende FAQ’s lichten we dat proces stap voor stap toe.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 1. Selecteer de Dynamische Aankoopsystemen

   Met behulp van de DAS-Selector kunt u zoeken naar geschikte Dynamische Aankoopsystemen. Indien u ergens ingeschreven wilt worden, dan kunt u een offerteaanvraag indienen bij DAS-Service.

   We tonen je, aan de hand van je zoekprofiel, welke Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en Open Houses mogelijk voor jou interessant zijn.

   De offerteaanvraag is nog niet bindend! We nemen altijd telefonisch contact met u op om de opdracht door te spreken. Pas daarna gaan we voor u aan de slag.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 2. Telefonische intake

   Zodra we je offerteaanvraag hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met je op. We bespreken dan:

   • De Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en/of Open Houses waarvoor je je wilt inschrijven
   • De benodigde verklaringen en gegevens
   • Of je al gebruik maakt van één van de platformen waarop Dynamische Aankoopsystemen, groslijsten en/of Open Houses actief op zijn
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 3. Overeenkomst en factuur

   Je ontvangt van ons een overeenkomst. Dit is tevens bedoeld om het digitaal ondertekenen te toetsen.

   Tevens ontvang u van ons een factuur. Deze factuur bestaat uit:

   • De kosten per inschrijving op een Dynamisch Aankoopsysteem
   • De kosten voor de verklaringen die we voor je opvragen

   Zodra de factuur betaald is én de overeenkomst is ontvangen, gaan we direct voor u aan de slag!

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 4. Opvragen verklaringen

   We gaan de benodigde verklaringen, zoals de Gedragsverklaring Aanbesteden, voor u opvragen. We spreken vooraf door wat we daarvoor nodig hebben. Alle formulieren sturen we ter elektronische ondertekening aan u toe.

   Wanneer u deze verklaringen zelf al hebt, dan dient u die aan ons op te sturen. Dat mag uiteraard middels een scan. Een foto is niet goed genoeg, helaas.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 5. Accounts aanmaken

   Indien u nog geen accounts hebt op de Dynamische Aankoopsystemen, dan maken we de accounts voor u aan. We gebruiken daarvoor een tijdelijk e-mailadres.

   Wanneer u al over accounts beschikt, dan kunt u in sommige gevallen DAS-Service toegang geven tot het account. U ontvangt dan van ons instructies. Wanneer dat niet kan, dan vullen wij natuurlijk al het papierwerk voor u in, en sturen wij u instructies hoe u zelf uw registratie kunt afronden.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 6. Registreren per DAS

   We vullen al het papier voor in en bieden die elektronisch aan u aan ter ondertekening. Ook zorgen we ervoor dat alle verklaringen klaar staan.

   Vervolgens krijgt u van ons een seintje dat de inschrijving klaar staat, en instructies hoe u de inschrijving kunt indienen.

   De inschrijving moet u zelf indienen.

   In sommige gevallen moet u op een DAS zelf nog enkele handelingen doen. U ontvangt van ons altijd duidelijke instructies hoe dat werkt. En komt u er niet aan uit? We zijn er om u verder te helpen!

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Stap 7. Overdracht

   Na ontvangst van de laatste betaling ontvang je van ons:

   • Toegang tot de Dynamische Aankoopsystemen
   • De opgevraagde verklaringen (bijv. digitaal gewaarmerkt uittreksel)
   • Instructies hoe je kunt reageren op opdrachten die op de Dynamische Aankoopsystemen verschijnen
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Waarom zijn Dynamische Aankoopsystemen interessant?

   Via een Dynamisch Aankoopsysteem komt u op een laagdrempelige manier in contact met nieuwe opdrachtgevers. En u hebt geen leveringsplicht!

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat kan ik precies verwachten als ik op Dynamische Aankoopsystemen ben toegelaten?

   U ontvangt offerteaanvragen waarop u rechtstreeks kunt reageren. U hoeft enkel uw aanbieding in te dienen. Alle communicatie verloopt verder via het Dynamisch Aankoopsysteem.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Heb ik een leveringsplicht bij een Dynamisch Aankoopsysteem?

   Nee, u hebt geen verplichting om een offerte uit te brengen.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Betaal ik een vergoeding aan DAS-Service wanneer ik een opdracht gegund krijg?

   Nee, wanneer wij voor u de toelating tot een DAS verzorgen, dan vragen wij geen vergoeding per gewerkt uur of iets dergelijks.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat voor soort Dynamische Aankoopsystemen zijn er voor leveranciers van producten?

   Onder meer de volgende producten worden ingekocht via Dynamische Aankoopsystemen:

   • Bomen
   • Bouwmaterialen
   • Chemicaliën en biomassa
   • Computer hard- en software
   • Energie
   • Leermiddelen
   • Medische hulpmiddelen
   • Meubilair
   • Openbare verlichting
   • Pompen
   • Specialistische systemen
   • Speurhonden
   • Transportmaterialen
   • Voertuigen
   • Zonnepanelen
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat voor soort Dynamische Aankoopsystemen zijn er voor leveranciers van diensten?

   Onder meer de volgende diensten worden ingekocht via Dynamische Aankoopsystemen:

   • Adviesdiensten
   • Asset management
   • Audits
   • Baggerdiensten
   • Bouwkundige diensten (bijv. opzichters, schilders)
   • Coachingsdiensten
   • Communicatiediensten
   • Curatordiensten
   • Digitaliseringsdiensten
   • Flexibele werkplekken
   • Geotechnische diensten
   • Grondreiniging
   • Ingenieursdiensten
   • Internetconnectiviteit
   • Literatuuronderzoek
   • Maaidiensten
   • Medische dienstverlening
   • Opslag
   • Pen- en beveiligingstests
   • Personeels-verwerving
   • Schoonmaakdiensten
   • Schietinstructeurs
   • Tijdelijke huisvesting
   • Trainingen en opleidingen
   • Transport (busvervoer, wegtransport)
   • Vergadervoorzieningen
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat is een Gedragsverklaring Aanbesteden?

   Deze verklaring wordt afgegeven door Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is een verklaring waarin staat dat er geen bezwaar is dat je deelneemt aan aanbestedingen.

   Een Gedragsverklaring Aanbesteden is normaliter twee jaar geldig.

   De Gedragsverklaring Aanbesteden kunt u op drie manieren aanvragen:

   • Via DAS-Service. We vullen dan alle formulieren voor u in, vragen de benodigde uittreksels op, etc. etc.
   • Zelf doen door het formulier in te vullen
   • Zelf doen m.b.v. Eherkenning2

   Houd er rekening mee dat Dienst Justis maximaal 6 weken nodig heeft voordat de Gedragsverklaring Aanbesteden wordt afgegeven.

   De Gedragsverklaring Aanbesteden wordt naar uw adres gestuurd. Zodra u die hebt ontvangen, dient u:

   • • Óf een scan te maken en deze aan ons te mailen
   • Óf het origineel aan ons per post toe te sturen. Uiteraard krijgt u deze later weer van ons terug.
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat is een Verklaring Betalingsgedrag Nakomen Fiscale Verplichtingen?

   Deze verklaring wordt afgegeven door de Belastingdienst. Het is een verklaring waarin staat dat er geen vorderingen ten aanzien van belastingen en sociale premies open staan.

   Deze verklaring kun je zelf opvragen, maar ook hiervoor geldt dat DAS-Service dat voor u kan doen. Wij maken het aanvraagformulier in orde. Dat sturen we digitaal aan je toe ter ondertekening. Daarna sturen we het aan de Belastingdienst.

   De Verklaring Betalingsgedrag wordt naar uw adres gestuurd. Zodra u die hebt ontvangen, dient u:

   • Óf een scan te maken en deze aan ons te mailen
   • Óf het origineel aan ons per post toe te sturen. Uiteraard krijgt u deze later weer van ons terug.

   Let op: de Verklaring Betalingsgedrag Inlenersaansprakelijkheid of de Verklaring Betalingsgedrag Ketenaansprakelijkheid zijn niet voldoende!

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoe zit dat met de verzekeringspolis?

   Voor sommige Dynamische Aankoopsystemen heb je een actuele verzekeringspolis voor een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

   De kopie polis dien je aan ons te verstrekken.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoe zit dat met een SNA Certificering?

   Voor sommige Dynamische Aankoopsystemen is een SNA certificering nodig. De SNA certificering wordt afgegeven door de Stichting Normering Arbeid en is van die site gratis te downloaden.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoe zit dat met een G-Rekening?

   Voor sommige Dynamische Aankoopsystemen is een G-Rekening nodig. Het bewijs dat je over een G-Rekening beschikt is noodzakelijk om aan te leveren.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoe zit dat met een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel?

   Voor de meeste Dynamische Aankoopsystemen hebt u een uittreksel nodig van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel moet digitaal gewaarmerkt zijn en mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

   Dit document kunt u opvragen bij de Kamer van Koophandel. DAS-Service kan het ook voor u opvragen.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat houdt 'Enkel de inschrijving' in?

   Wanneer u kiest voor ‘Enkel de inschrijving’, dan doet DAS-Service voor u het volgende:

   • We vullen al het papierwerk in en bieden dat digitaal aan ter ondertekening
   • We vragen voor u de benodigde KVK uittreksels aan
   • We maken accounts aan
   • We dienen het toelatingsverzoek in en houden in de gaten dat u wordt toegelaten
   • We geven aan hoe het DAS werkt en hoe u op een opdracht kunt reageren

   U dient zelf, op ons verzoek, de verzekeringspolis aan te leveren.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat houdt 'Inschrijving & QuickScan' in?

   Bij dit pakket krijgt u van ons twee producten:

   1. Wij verzorgen voor u de inschrijving op het DAS van de Gemeente Amsterdam

   • We vullen al het papierwerk in en bieden dat digitaal aan ter ondertekening
   • We vragen voor u de benodigde KVK uittreksels aan
   • We maken accounts aan
   • We dienen het toelatingsverzoek in en houden in de gaten dat u wordt toegelaten
   • We geven aan hoe het DAS werkt en hoe u op een opdracht kunt reageren

   U dient zelf, op ons verzoek, de verzekeringspolis aan te leveren.

   2. Wij voeren voor u een QuickScan uit

   • We maken een advies over voor uw organisatie relevante DAS’en uit het aanbod van 400+ DAS’en
   • We geven u inzicht in de benodigde toelatingseisen
   • We voeren een check uit of u reeds bent toegelaten
   • We voeren een check uit of uw inschrijving nog steeds aan de eisen van het DAS voldoet

   Het resultaat is een rapport en een aanbod om voor u de openstaande DAS-inschrijvingen te verzorgen.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat gebeurt er nadat ik een bestelling heb geplaatst?

   Wij gaan direct voor u aan de slag. We gaan het volgende doen:

   • We vragen de benodigde uittreksels van de Kamer van Koophandel toe
   • We gaan voor u het papierwerk invullen en digitaal aanbieden ter ondertekening
   • We gaan u een bericht sturen met het verzoek de kopie polis van de verzekering aan te leveren
   • We dienen namens u het toelatingsverzoek in
   • We informeren u zodra u bent toegelaten
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Waarom is een QuickScan interessant?

   Een QuickScan is een uniek product:

   • DAS’en zijn soms moeilijk te vinden en het landschap is permanent in beweging. Wij kennen alle DAS’en en houden dagelijks de ontwikkelingen bij. Wij bieden u, op basis van uw dienstverlening en doelgroepen, het inzicht in welke DAS’en voor u relevant kunnen zijn
   • DAS’en kennen variërende toelatingseisen. Wij bieden u direct dat inzicht. Zo kunt u een keuze maken welke DAS’en voor u toegankelijk zijn.
   • Veel organisaties zijn al eens bezig geweest met het inschrijven op DAS’en. Maar soms zijn inschrijvingen niet voltooid, of voldoet een inschrijving niet meer aan de eisen van het DAS. Ook ontbreekt het nog wel eens aan kennisoverdracht. Wij schonen uw administratie op en voeren voor u de benodigde checks uit.
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoe lang duurt het voordat mijn inschrijving is verwerkt?

   Idealiter binnen enkele werkdagen, maar dat is van enkele factoren afhankelijk:

   • U krijgt van ons een ondertekenverzoek. Hoe eerder u dat ondertekenverzoek tekent, hoe eerder wij voor u verder kunnen gaan.
   • U krijgt van ons een verzoek voor het aanleveren van de kopie verzekeringspolis. Hoe sneller u de polis aan ons toestuurt, hoe eerder wij uw toelatingsverzoek kunnen indienen.
   • De Gemeente Amsterdam heeft tien werkdagen de gelegenheid om uw toelatingsverzoek te beoordelen. Daar hebben wij geen invloed op.
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Ik wil de voortgang weten van mijn inschrijving. Hoe doe ik dat?

   U kunt het beste even contact met ons opnemen via 085 04 02 161.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wie of wat is DAS-Service?

   Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in Dynamische Aankoopsystemen. Wij adviseren over welke DAS’en bij u als organisatie passen, verzorgen het inschrijfproces en houden u op de hoogte van ontwikkelingen in het DAS-landschap.

   Bij DAS-Service werken 15 mensen. We zijn gevestigd in Alphen aan den Rijn.

   Op deze pagina kunt u nader met ons kennismaken!

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Ik ontvang een ondertekenverzoek. Hoe moet ik dit tekenen?

   U ontvangt van ons via SignRequest een ondertekenverzoek. U dient te ondertekenen met behulp van een handtekeningplaatje. Een getypte naam wordt niet geaccepteerd.

   Mocht u nog geen handtekeningplaatje hebben, dan kunt u dat op de volgende wijze maken:

   • Via de website https://onlinesignature.com/draw-a-signature-online kunt u gratis een handtekeningplaatje maken
   • Alternatief is het maken van een foto van uw handtekening, deze afbeelding naar uzelf mailen, en tenslotte met behulp van een online tool de achtergrond verwijderen
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Waarom gaat het DAS naar een ander platform?

   Het huidige DAS op het Negometrix platform is ingesteld tot en met mei 2023. De Gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om een nieuw DAS in te stellen op het Mercell Source-to-Contract platform.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Ik wil mijn inschrijving door DAS-Service laten verzorgen. Wat moet ik doen, en wat doet DAS-Service?

   Wij nemen u zoveel als mogelijk werk uit handen:

   • Wij vullen voor u al het papierwerk in en bieden dat digitaal aan ter ondertekening
   • Wij vragen voor u de KVK uittreksels op
   • Wij dienen namens u het toelatingsverzoek in
   • Wij houden in de gaten of uw toelatingsverzoek is geaccepteerd

   We leveren u instructies aan voor het aanmaken van een account op Mercell Source-to-Contract, en hoe u tijdelijk DAS-Service kunt toevoegen aan uw account.

   Tenslotte vragen we u om de polis voor de bedrijfsaansprakelijkheidverzekering aan ons te sturen.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat zijn de voordelen van inschrijven op een DAS?

   Er zijn acht redenen waarom het aantrekkelijk is om op een DAS in te schrijven:

   • U doet rechtstreeks zaken met de opdrachtgever
   • U hoeft geen marge af te dragen aan een tussenpartij, waardoor u scherper kunt aanbieden
   • Uw gunningskansen nemen door het lagere tarief toe
   • Uw kansen zijn gelijk aan de kansen van andere leveranciers. Er vindt dus geen voorselectie door een tussenpartij plaats
   • U hebt geen warme relatie met opdrachtgever nodig
   • U hebt geen leveringsplicht. U bent  dus niet verplicht een offerte uit te brengen.
   • U loopt een laag financieel risico doordat u rechtstreeks zaken doet met een (semi)overheidsorganisatie
   • U kunt profiteren van de voordelige voorwaarden van de (semi)overheidsorganisatie, zoals betalingstermijn
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Welke dienstverlening biedt DAS-Service voor bureaus, detacheerders en bemiddelaars?

   Voor bureaus, detacheerders en bemiddelaars bestaat onze dienstverlening uit drie stappen:

   Stap 1. Quickscan

   Bij de Quickscan maken we een maatwerkadvies. We adviseren u over welke DAS’en, uit het aanbod van 400+ stuks, het beste passen bij uw organisatie. Ook kunnen we een check doen of u al bent toegelaten tot het DAS, en of uw inschrijving nog voldoet aan de eisen van het DAS.

   Stap 2. Inschrijvingen verzorgen

   Wij zorgen ervoor dat u wordt toegelaten tot alle relevante DAS’en. Dit doen we door:

   • Papierwerk in te vullen en digitaal aan te bieden ter ondertekening
   • Officiële verklaringen op te vragen
   • Accounts aan te maken
   • Toelatingsverzoeken in te dienen en op te volgen

   Stap 3. DAS-Beheer: onderhoud van uw DAS-inschrijvingen

   Regelmatig komen er nieuwe DAS’en bij. Wij informeren u over deze wijzigingen. U kunt dan zelf besluiten of u ingeschreven wilt worden.

   Ook werken wij periodiek alle officiële verklaringen bij, zodat u aan de eisen van het DAS blijft voldoen. U loopt dus geen gunningen mis.

   Tenslotte krijgt u van ons een wachtwoordkluis waarin alle inlognamen en wachtwoorden van uw accounts opgeslagen zijn.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Waarom moet ik mij opnieuw inschrijven op het DAS?

   De Gemeente Amsterdam stelt een nieuw DAS in. Daar hoort bij dat, om voor opdrachten in aanmerking te blijven komen, alle leveranciers zich opnieuw moeten inschrijven.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat is de status van mijn inschrijving?

   Zodra u ons opdracht hebt gegeven om uw inschrijving te verzorgen, dan gaan we direct voor u aan de slag. U ontvangt van ons status updates over uw inschrijving.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat is Mercell Source-to-Contract?

   Gemeente Amsterdam gebruikt het platform Mercell Source-to-Contract om haar inkopen mee te doen en contracten mee te beheren. Ook veel andere overheden maken van Mercell Source-to-Contract gebruik.

   Mercell Source-to-Contract is de opvolger van Negometrix.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat zijn de nadelen van inschrijven op een DAS, en hoe helpt DAS-Service daarbij?

   • Er zijn veel DAS’en, meer dan 400! Bij DAS-Service kennen we alle DAS’en, en kunnen u adviseren welke het beste bij uw organisatie passen.
   • Het toelatingsproces is complex, foutgevoelig en per DAS verschillend. U moet formulieren en verklaringen aanleveren. Bij DAS-Service kennen we alle eisen van alle DAS’en. Wij verzorgen het papierwerk voor u en bieden alles digitaal aan ter ondertekening. Ook kunnen wij voor u de officiële verklaringen opvragen. Tenslotte dienen wij namens u het toelatingsproces in, en houden we in de gaten dat u wordt toegelaten.
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Welke dienstverlening biedt DAS-Service voor zelfstandige professionals?

   Voor zelfstandige professionals verzorgen we de inschrijving op een DAS:

   • We vullen al het papierwerk in en bieden dat digitaal aan ter ondertekening
   • We vragen officiële verklaringen op
   • We maken accounts aan
   • We dienen het toelatingsverzoek in
   • We geven aan hoe het DAS werkt en hoe u op een opdracht kunt reageren
  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat gebeurt er als ik mij niet opnieuw inschrijf?

   Vanaf 3 juli publiceert de Gemeente Amsterdam enkel nog offerteaanvragen op het nieuwe DAS. Bent u op dat moment niet toegelaten? Dan ontvangt u vanaf 3 juli geen offerteaanvragen meer.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Ik heb al een account op Mercell Source-to-Contract. Wat nu?

   U ontvangt van ons instructies hoe u DAS-Service toe kunt voegen aan uw profiel van Mercell Source-to-Contract. Na afronding van de werkzaamheden kunt u ons eenvoudig blokkeren in uw profiel.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat kost de dienstverlening van DAS-Service voor bureaus, detacheerders en bemiddelaars?

   We leggen hieronder kort de prijzen uit. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

   Stap 1. Quickscan

   Het uitvoeren van een Quickscan kost eenmalig 329 euro. Indien u het combineert met de inschrijving op het DAS van de Gemeente Amsterdam betaalt u 389 euro.

   Stap 2. Inschrijvingen verzorgen

   We rekenen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, een bedrag tussen de 49 euro en 70 euro per DAS-inschrijving. Dat is bij een minimumafname van 20 DAS-inschrijvingen.

   DAS-inschrijvingen waarvoor we het papierwerk kunnen hergebruiken, ook wel ‘aanvullende kwalificaties’ genoemd, rekenen we, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, 22 tot 25 euro per inschrijving.

   Neemt u minder dan 20 inschrijvingen af, dan gelden de prijzen zoals gepubliceerd op de pagina voor zelfstandige professionals.

   Wanneer u alleen de inschrijving op het DAS van de Gemeente Amsterdam afneemt, dan is de prijs 89 euro. In dit speciale actietarief zijn alle benodigde uittreksels van de Kamer van Koophandel inbegrepen.

   Stap 3. DAS-Beheer

   Voor DAS-Beheer rekenen we, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, tussen 2,00 en 2,49 euro per DAS-inschrijving per maand. De aanvullende kwalificaties tellen we niet mee als DAS-inschrijving voor DAS-Beheer.

   Voor DAS-Beheer geldt een minimumafname van 20 DAS-inschrijvingen.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoeveel opdrachten publiceert Gemeente Amsterdam op het DAS?

   In 2022 zijn op het DAS van de Gemeente Amsterdam 918 opdrachten gepubliceerd. Dit is gebaseerd op een telling die we bij DAS-Service hebben gemaakt.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoe lang doet DAS-Service dit al, en hoeveel inschrijvingen heeft DAS-Service inmiddels gedaan?

   DAS-Service B.V. is opgericht in oktober 2019. Inmiddels hebben we duizenden inschrijvingen gedaan.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoeveel reacties komen er binnen op één opdracht?

   Gemiddeld komen op een gepubliceerde opdracht op het DAS van de Gemeente Amsterdam 2,87 reacties. Op het grootste deel van de gepubliceerde opdrachten komen 1, 2 of 3 reacties.

   Dit aantal is gebaseerd op de gunningsinformatie van de Gemeente Amsterdam.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Ik heb nog geen account op Mercell Source-to-Contract. Wat nu?

   Geen probleem! U ontvangt van ons instructies hoe u een account kunt aanmaken op Mercell Source-to-Contract, en hoe u vervolgens DAS-Service toegang kunt geven tot uw account!

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat is het gemiddelde uurtarief voor een opdracht op het DAS van de Gemeente Amsterdam?

   Het gemiddelde uurtarief voor een opdracht op het DAS van Gemeente Amsterdam was in het laatste kwartaal van 2022 99,40eur

   Dit is gebaseerd op de gunningsinformatie van Gemeente Amsterdam.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Ik heb al een account op Mercell Source-to-Contract, maar ben die gegevens kwijt. Wat nu?

   Geen probleem. U ontvangt van ons een instructie hoe u er achter kunt komen met welk e-mailadres het account ooit is aangemaakt.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Hoe kan ik met jullie in contact komen?

   U kunt ons bereiken via 085 – 04 02 161.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Ik weet niet of ik al een account heb bij Mercell Source-to-Contract. Wat nu?

   U ontvangt van ons instructies hoe u erachter kunt komen of u al een account hebt bij Mercell Source-to-Contract.

   Indien blijkt dat u al een account hebt, dan bevat het document tevens instructies hoe u erachter kunt komen met welk e-mailadres het account ooit is aangemaakt.

   Indien blijkt dat u nog geen account hebt, dan bevat het document instructies hoe u een account kunt aanmaken en hoe u vervolgens DAS-Service toegang kunt geven tot uw account.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Normaal kost een inschrijving 85 euro, voor deze inschrijving 89 euro. Hoe zit dat?

   Bij dit speciale actietarief voor het DAS van de Gemeente Amsterdam zijn de KVK uittreksels inbegrepen. Daardoor is de prijs licht hoger.

  • image/svg+xml image/svg+xml
   Wat zijn de eisen aan de verzekeringspolis?

   De Gemeente Amsterdam stelt de volgende vier eisen aan de verzekeringspolis:

   • Het moet gaan om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
   • De verzekeringspolis moet aantoonbaar geldig zijn
   • Minimale uitkeringswaarde 500.000eur per gebeurtenis
   • Minimaal de mogelijkheid om 2x per jaar de minimale uitkeringswaarde uit te keren

  Download onze MarktMonitor

  Weet u hoeveel opdrachten er maandelijks op de verschillende DAS’en verschijnen? Het is een interessante en relevante vraag. Daarom publiceren wij maandelijks onze MarktMonitor, waarop wij antwoord geven op deze vraag.