Neem contact op: 0172 578 909

Share Post:

6 redenen om je op Dynamische Aankoopsystemen in te schrijven

6 redenen om je op Dynamische Aankoopsystemen in te schrijven

Veel opdrachtgevers gebruiken een Dynamisch Aankoopsysteem voor het inhuren van consultants en/of de inkoop van producten. Maar voordat je mag meebieden op een uitvraag, moet je eerst tot het Dynamisch Aankoopsysteem worden toegelaten. Veel freelancers en leveranciers haken af, terwijl de voordelen groot zijn. 6 redenen om je op Dynamische Aankoopsystemen in te schrijven.

1. Eén kanaal om zaken te doen met de opdrachtgever

Het Dynamisch Aankoopsysteem is hét enige kanaal waarlangs de opdrachtgever inhuurt of inkoopt. Je hoeft dus niet bij verschillende brokers rond te vragen of zij aan de opdrachtgever mogen leveren en tegen welke voorwaarden.

2. Direct zaken doen met de opdrachtgever, minder financieel risico

Je doet in de meeste gevallen direct zaken met de opdrachtgever. De opdrachtgever doet de uitvraag, de selectie, de contractafhandeling en betaalt de facturen rechtstreeks aan jou. Korte betalingstermijnen en een laag financieel risico dat je facturen niet betaald worden. Immers, zou er een extra partij tussen jou en de opdrachtgever in zitten, dan brengt dat extra financieel risico met zich mee.

Overigens kan de opdrachtgever één of meer onderdelen van dit proces hebben uitbesteed aan een Managed Service Provider (MSP) of aan een contractafhandelaar.

3. Statistisch hogere kans op gunning van de opdracht

Een Dynamisch Aankoopsysteem werkt op hoofdlijnen als volgt:

  • Je moet voldoen aan de eisen. Voldoe je niet aan de eisen, dan lig je er uit.
  • Je moet zo veel mogelijk voldoen aan de wensen. Hoe meer je voldoet, hoe meer punten je krijgt.
  • Je moet een aantrekkelijk tarief hebben. Hoe scherper je tarief, hoe meer punten je krijgt.

Op basis hiervan maakt de opdrachtgever de selectie van kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek, of voor de leverancier aan wie de opdracht wordt gegund.

Wanneer je indirect, dus via een bemiddelaar, op een opdracht op een Dynamisch Aankoopsysteem zou reageren, dan wordt je uurtarief hoger – dat is immers het verdienmodel van veel bemiddelaars. Statistisch gezien nemen je kansen daarom af.

4. Statistisch gezien een eerlijkere kans

Iedereen die op het Dynamisch Aankoopsysteem van de opdrachtgever is ingeschreven maakt in principe een gelijke kans op gunning van de opdracht. Iedereen die is ingeschreven mag vaak één kandidaat aanbieden of één offerte uitbrengen.

Zou je via een bemiddelaar reageren, dan mag die bemiddelaar ook maar één kandidaat voorstellen. De bemiddelaar doet dus aan een soort voorselectie waardoor je dus mogelijk niet wordt aangeboden.

Door je in te schrijven op een Dynamisch Aankoopsysteem maak je dus een eerlijkere kans.

5. Opdrachten direct in je mailbox

Zodra een opdrachtgever iemand wil inhuren of een product wil inkopen, dan ontvang je daar direct een e-mail van. Je hoeft dus niet rond te gaan vragen of bij de opdrachtgever mogelijk een interessante opdracht is.

6. Alle details, en soms ook tarief informatie, beschikbaar

Wanneer je een uitvraag ziet, dan is dat inclusief alle details die de opdrachtgever op dat moment kan verstrekken. In sommige gevallen wordt er ook al tarief informatie meegegeven, dus dat een uurtarief minimaal x eur mag zijn, en maximaal y eur. Dat is natuurlijk enorm interessante informatie die veel bemiddelaars jou niet zullen vertellen!

Ook is er in de meeste gevallen de gelegenheid tot het stellen van vragen. De opdrachtgever beantwoordt die vragen middels een ‘nota van inlichtingen’. Heel interessant, want dan kun je ook zien of je concurrentie hebt.

Conclusie

Dynamische Aankoopsystemen zijn enorm interessant. Zowel voor freelancers als leveranciers. Het inschrijfproces is vaak complex, maar als je eenmaal binnen bent zijn de voordelen groot.

DAS-Service ondersteunt freelancers en leveranciers bij het inschrijven tegen een eenmalige vergoeding. Wij zorgen ervoor dat je wordt toegelaten en nemen al het gedoe uit handen.