Neem contact op: 0172 578 909

Share Post:

De business case voor inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen

De business case voor inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen


Een veelgehoorde vraag van onze klanten. Wat levert het inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen nou eigenlijk op? Over de kwalitatieve voordelen van het inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen hebben we al menig blog geschreven. Maar wat is nou de financiële business case voor inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen?

De aannames

In deze business case gaan we uit van enkele aannames. We hebben dat onderverdeeld in kosten en opbrengsten.

Kosten

  • Het inschrijven op +/- 85 Dynamische Aankoopsystemen kost ongeveer eenmalig 4.000 euro en 2.000 euro per jaar voor het onderhoud, ongeacht of je het nu uitbesteedt of zelf doet. Wanneer je het zelf doet, dan kost dat ook geld, want je kunt je tijd niet aan andere activiteiten besteden.
  • Het nalopen van een opdracht op relevantie kost gemiddeld 2 minuten per opdracht, en het aanbieden van een kandidaat een half uur per opdracht. We gaan uit van een recruiter met een tarief van 85 euro per uur.

Opbrengsten

  • De marge op een medewerker die je gaat plaatsen is 25 euro per uur.
  • Op de Dynamische Aankoopsystemen verschijnen, conservatief ingeschat, gemiddeld 800 opdrachten per maand. Dat zijn er 9.600 per jaar. Daarvan is er 1% relevant waarop je een kandidaat wilt aanbieden. Van die 96 opdrachten weet je er weer 10% te scoren, of te wel naar beneden afgerond 9 opdrachten per jaar
  • De opdrachten die je weet te scoren duren gemiddeld 7 maanden voor 28u/week. Dit is conservatief ingeschat: normaliter duren opdrachten langer en zijn deze voor meer uren per week. Daarbij zijn je medewerkers 90% declarabel.

De rekensom

PostBerekeningToelichting
Marge op detachering158.7409 contracten à 7 maanden à 4 weken à 28u/week à 25 euro marge per uur à 90% declarabiliteit
Inschrijfkosten-/- 4.000Kosten voor het inschrijven op 85 Dynamische Aankoopsystemen
Onderhoudskosten-/- 2.000Kosten voor het bijhouden van het papierwerk
Recruiterkosten-/- 31.2809.600 opdrachten à 2 minuten per opdracht = 320u96 opdrachten waarop een kandidaat wordt aangeboden à 30 minuten per opdracht = 48uTotaal 368u à 85 euro
Totaal121.460

Dit is natuurlijk een voorbeeldberekening. De kosten voor het in dienst hebben van je medewerkers, eventuele reis- en verblijfkosten en leegloop zijn niet in deze berekening meegenomen.

Aan deze berekening kunnen overigens geen rechten worden ontleend. Het verkrijgen van een gunning op een Dynamisch Aankoopsysteem is een mathematisch spel waarbij diverse factoren van invloed zijn. Met name kwalitatief goed aansluitende medewerkers zijn daarbij cruciaal.

De vraag omdraaien

Je kunt het ook anders stellen: wat kost het om NIET ingeschreven te staan op Dynamische Aankoopsystemen? Nou, een heleboel. Je loopt jaarlijks van honderden opdrachtgevers bijna tienduizend potentiële opdrachten mis. Opdrachten waar je rechtstreeks op kunt reageren en medewerkers, die op de bank zitten, op zou kunnen aanbieden. En dat terwijl je vaste lasten van die medewerkers gewoon door lopen.

Conclusie

Inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen is een ‘must’ voor alle detacheringsbureaus. Rechtstreeks kunnen reageren, geen risicovolle inhuurketen, grotere gunningskansen en tenslotte een positieve business case!

Meer weten? Bij DAS-Service kennen we de markt en geven advies over geschikte Dynamische Aankoopsystemen. Daarnaast verzorgen we de inschrijving op Dynamische Aankoopsystemen en zorgen we ervoor dat het papierwerk onderhouden blijft worden.