Dynamisch aankoopsysteem als virtuele marktplaats

Dynamisch Aankoopsysteem: de virtuele marktplaats

Bij alle organisaties bestaat de behoefte om in te kopen: ze hebben tijdelijk mensen nodig of willen producten aankopen. Overheden, zoals ministeries, gemeenten en scholen, maken gebruik van een openbare aanbesteding. Dit betekent dat ze alle geïnteresseerde partijen de gelegenheid moeten geven om in te schrijven. Daarbij kunnen ze gebruik maken van een zogenaamd Dynamisch Aankoopsysteem. In dit blog ga ik antwoord geven op de vraag: wat is een Dynamisch Aankoopsysteem?

Dynamisch Aankoopsysteem: een virtuele marktplaats

Een Dynamisch Aankoopsysteem kun je zien als een virtuele marktplaats. Een plaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. De inkopende organisatie plaatst een uitvraag, bijvoorbeeld voor de aankoop van computers of voor de inhuur van een juridisch medewerker. Jij kunt daar direct op reageren. Dit wordt ook wel een mini-aanbesteding genoemd.

Maar voordat je kunt reageren op een uitvraag, moet je toegang krijgen tot de virtuele marktplaats. Deze toegang krijg je door je te kwalificeren. Met andere woorden: je moet eerst worden toegelaten tot de marktplaats. Je moet aantonen dat jij geschikt genoeg bent om te kunnen reageren op uitvragen. Vaak is dat een kwestie van het aanleveren van een heleboel papierwerk.

Op deze manier kunnen dus alle mogelijke leveranciers zich aanmelden bij het Dynamische Aankoopsysteem. Gelijke kansen voor iedereen dus.

In Nederland zijn ongeveer 200 Dynamische Aankoopsystemen. In totaal maken er bijna 500 organisaties gebruik van zo’n systeem. Sommige organisaties hebben de krachten gebundeld en werken met één Dynamisch Aankoopsysteem.

Conclusie

Een Dynamisch Aankoopsysteem wordt door overheden gebruikt om iedereen een gelijke kans te geven op gunning van de opdracht. Maar voordat je kunt reageren op een uitvraag moet je zijn toegelaten.

Gerelateerde updates