Neem contact op: 0172 578 909

Share Post:

toegelaten worden tot een dynamisch aankoopsysteem

Toegelaten worden tot een Dynamisch Aankoopsysteem

Voordat je kunt reageren op een opdracht op een Dynamisch Aankoopsysteem, moet je worden gekwalificeerd. Dat betekent dat je moet aantonen dat je geschikt bent om mee te mogen doen aan het reageren op opdrachten. In dit blog gaan we in op het proces: hoe kun je toegelaten worden tot een Dynamisch Aankoopsysteem?

Toelatingseisen

Voor nagenoeg elk Dynamisch Aankoopsysteem moet je een zogenaamd Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) invullen. Dit document, dat bestaat uit 18 pagina’s, is een soort verklaring dat je geschikt bent om deel te mogen nemen aan aanbestedingen. Deze verklaring vul je zelf in.

Om aan te tonen dat je de verklaring naar waarheid hebt ingevuld, kan de opdrachtgever vragen om aanvullende verklaringen te verschaffen:

  • Uittreksel Kamer van Koophandel – je moet immers aantonen dat jij tekenbevoegd bent en dat je bedrijf nog bestaat
  • Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) – een verklaring waarin staat dat er geen bezwaren zijn dat je mee kunt dingen naar opdrachten
  • Verklaring betalingsgedrag (VBG) – een verklaring van de Belastingdienst waarin staat dat je altijd netjes aan je betalingsverplichting hebt voldaan
  • Verzekeringspolis – de opdrachtgever wil vaak vooraf weten dat je voldoende verzekerd bent. Ze vragen daarom om een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering en/of een beroepsaansprakelijkheidverzekering.

Eisen verschillen per dynamisch aankoopsysteem

De eisen die worden gesteld, verschillen per Dynamisch Aankoopsysteem. Voor het ene Dynamische Aankoopsysteem heb je enkel een UEA nodig, voor een ander moet je een hele papierwinkel opleveren.

De trend die wij zien, is dat de eisen steeds strenger worden. Bijvoorbeeld: voorheen hoefde je bij de Gemeente Rotterdam enkel een Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te leveren, nu moet je ook een kopie verzekeringspolis, een Gedragsverklaring Aanbesteden en een Verklaring Betalingsgedrag aanleveren.

DAS-Service kan je helpen

Wij hebben alle toelatingseisen van Dynamische Aankoopsystemen geïnventariseerd en kunnen je direct laten zien aan welke toelatingseisen je moet voldoen. Ook kunnen wij je helpen met het:

  • Aanmaken van accounts
  • Aanmelden bij het Dynamisch Aankoopsysteem
  • Opvragen van de benodigde verklaringen (KVK, GVA, VBG)
  • Invullen van het papierwerk
  • Ter ondertekening aanbieden van het papierwerk
  • Klaarzetten van de inschrijving

Of te wel, DAS-Service verzorgt de hele administratieve afhandeling!

Conclusie

Inschrijven op een Dynamisch Aankoopsysteem is een tijdrovend klusje. DAS-Service is hierin gespecialiseerd en neemt al het werk uit handen!