Neem contact op: 0172 578 909

Share Post:

Dynamische Aankoopsystemen: marktplaatsen van de overheid

Dynamische Aankoopsystemen: marktplaatsen van de overheid

Dynamische Aankoopsystemen: marktplaatsen van de overheid

Zoals elke organisatie hebben ook overheden behoefte aan de inkoop van producten en diensten, of de inhuur van extern personeel. Een overheid mag echter niet zomaar een kostbare opdracht gunnen aan een willekeurige partij zonder dat ze meerdere partijen hebben gevraagd of een Europese aanbestedingsprocedure hebben opgestart. Om niet elke keer zo’n complexe procedure op te starten kunnen overheden raamovereenkomsten sluiten óf een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) opstarten. Dynamisch Aankoopsystemen, marktplaatsen van de overheid.

Wat is een raamovereenkomst?

Bij een raamovereenkomst heeft een aanbestedingsplichtige organisatie één of meerdere partijen geselecteerd die namens hen contracten aangaan met toeleveranciers. We noemen dat ook wel Preferred Suppliers. Een voorbeeld: het Ministerie van Financiën heeft ervoor gekozen dat al hun externe inhuur via Preferred Suppliers moet lopen. Het ministerie heeft enkel contracten met de Preferred Suppliers, de Preferred Suppliers met de toeleveranciers.

Wat is een Dynamisch Aankoopsysteem?

De grote tegenhanger van een raamovereenkomst is een Dynamisch Aankoopsysteem. Een Dynamisch Aankoopsysteem is een digitale marktplaats. Elke ondernemer, leverancier of freelancer kan in principe worden toegelaten tot een Dynamisch Aankoopsysteem, mits aan de eisen van het Dynamisch Aankoopsysteem wordt voldaan. Na toelating ontvangt de ondernemer, leverancier of freelancer vanzelf offerteaanvragen.

Hoe werkt een Dynamisch Aankoopsysteem?

Het woord ‘systeem’ duidt niet op een computersysteem, maar op de inkoopmethodiek. De inkoopmethodiek is de EMVI: de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Wanneer er een offerteaanvraag op een Dynamisch Aankoopsysteem verschijnt, dan moet allereerst voldaan worden aan de eisen. Wordt niet voldaan aan de eisen, dan wordt de offerte terzijde gelegd. Vervolgens komen de gunningscriteria om de hoek kijken: hoe meer voldaan wordt aan de wensen, en hoe competitiever de prijs, des te groter de kans op gunning. Met andere woorden, de combinatie tussen wensen en prijs bepaalt wie uiteindelijk de gunning krijgt.

Wat zijn de voordelen van een Dynamisch Aankoopsysteem?

De voordelen van Dynamische Aankoopsystemen zijn enorm groot. Kort samengevat: rechtstreeks zaken doen, geen ketenvorming, eerlijkere prijs, grotere kans op gunning, laagdrempelig, geen verkooptalent benodigd en geen leveringsplicht. Komende weken gaan we hier losse blogs aan wijden.

Wat is het grootste nadeel van een Dynamisch Aankoopsysteem?

Er zijn zeker ook nadelen aan een Dynamisch Aankoopsysteem. Het grootste nadeel is dat er in Nederland alleen al honderden Dynamische Aankoopsystemen zijn. Om via al die Dynamische Aankoopsystemen zaken te mogen worden, moet op elk afzonderlijk Dynamisch Aankoopsysteem een toelatingsverzoek worden ingediend. En die Dynamische Aankoopsystemen zijn ook nog eens moeilijk te vinden.

Gelukkig is er DAS-Service. Wij kennen alle Dynamische Aankoopsystemen. Wij adviseren over welke Dynamische Aankoopsystemen passend zijn voor uw organisatie, en kunnen u in korte tijd inschrijven op alle relevante Dynamische Aankoopsystemen. Zo kunt u direct profiteren van alle voordelen.

Conclusie

Dynamische Aankoopsystemen worden door overheden gebruikt om externen in te huren, of om benodigde producten en diensten in te kopen. Alle ondernemers, leveranciers en freelancers kunnen via die Dynamische Aankoopsystemen rechtstreeks zaken doen. DAS-Service adviseert over geschikte Dynamische Aankoopsystemen en zorgt ervoor dat uw organisatie op al deze Dynamische Aankoopsystemen wordt ingeschreven.