Neem contact op: 0172 578 909

Share Post:

Hoeveel reacties komen er op één opdracht op een DAS?

Hoeveel reacties komen er op één opdracht op een Dynamisch Aankoopsysteem?

Bij DAS-Service zijn we een groot liefhebber van Dynamische Aankoopsystemen. Elke partij kan toegelaten worden tot een Dynamisch Aankoopsysteem en zo rechtstreeks reageren op opdrachten. Zonder tussenkomst van een bemiddelaar en een laag financieel risico. Wie wil dat nou niet? Toch zijn er veel criticasters over Dynamische Aankoopsystemen: ze beweren dat de kans van het scoren van een inhuuropdracht laag is. Maar hoeveel reacties komen er eigenlijk op één opdracht op een DAS?

Analyse publicatie Gemeente Amsterdam

Op een Dynamisch Aankoopsysteem kan elke partij zich inschrijven, dus de kans is aanwezig dat er op één opdracht heel veel reacties binnen komen. Maar gebeurt dat ook? We hebben de proef op de som genomen. Laten we eens kijken naar de Gemeente Amsterdam. Elke kwartaal publiceert deze gemeente een overzicht van gepubliceerde opdrachten en het aantal ontvangen reacties. Laten we de rapportage van Q3 2020 eens analyseren.

aantal reacties op een opdracht gemeente amsterdam

In bovenstaand plaatje hebben we op de x-as het aantal ontvangen reacties gezet. De staaf geeft aan hoeveel opdrachten zijn gepubliceerd waarop dat aantal reacties is gekomen. Dus er zijn 8 opdrachten gepubliceerd waarop 1 reactie is geweest, 22 opdrachten waarop 2 reacties zijn binnen gekomen, etc.

In het derde kwartaal zijn 171 opdrachten gepubliceerd voor 212 in te huren krachten. Daarop zijn 1.395 reacties ontvangen, een gemiddelde van 6,6 reacties per in te huren kracht.

Daarbij zijn wat excessen te zien: er zijn 18 opdrachten met meer dan 15 reacties, zelfs één opdracht met 51 reacties. Stel dat we die niet mee zouden tellen, dan gaat het om 180 in te huren krachten, waarop 959 reacties zijn ontvangen. Dat is gemiddeld 5,32 reacties per in te huren kracht.

Vergelijkbaar beeld op Tenderned

Op Tenderned worden ook periodiek gunningen op Dynamische Aankoopsystemen gepubliceerd. Daarop is een vergelijkbaar beeld waarneembaar: uit een analyse van 100 gepubliceerde gunningen blijkt dat er +/- 5 partijen op een opdracht hebben gereageerd.

Niet anders dan bij raamcontractanten

Vergelijk dit met een overheidsorganisatie die werkt met gecontracteerde marktpartijen. Vaak zijn dat er ook tussen de 5 en 7, die gezamenlijk het alleenrecht hebben om kandidaten voor te dragen. Daarbij moet opgemerkt worden dat een raamcontractant ook al een voorselectie maakt, aangezien zij vaak ook maar één kandidaat mogen voorstellen. Immers, de opdrachtgever bepaalt uiteindelijk wie de opdracht krijgt.

Conclusie

Gemiddeld zijn er 5,32 reacties per in te huren kracht. Een aardige slagingskans wanneer je kandidaten aanbiedt via een Dynamisch Aankoopsysteem! Uiteraard draait het om de inhoudelijke kwalificaties. Voldoet je kandidaat aan de eisen en scoort hij/zij hoog op de wensen, dan is de kans erg groot dat je een uitnodiging ontvangt voor het intakegesprek!