Welke marktplaatsen zijn interessant voor jou?

Inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen complex? Met behulp van DAS-Service is het een fluitje van een cent. Filter en selecteer de door jou gewenste marktplaatsen en wij regelen al het papierwerk. Dan kun jij eenvoudig en snel reageren op interessante opdrachten of offerteaanvragen!

Filters

CVO Groep Zuidoost-Utrecht

CVO Groep Zuid-Oost Utrecht - busvervoer

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Utrecht

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

DAS Huur vaartuigen ten behoeve van tijdelijke huisvesting

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA

(weg)Transport t.b.v. 'De Vijf van de Meierij'

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Noord-Brabant

DASmakkelijk

Training- en opleidingsdiensten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Noord-Brabant

meer informatie

DASmakkelijk

Adviseurs

Flexibele arbeid | Dynamisch aankoopsysteem | Noord-Brabant

meer informatie

DASmakkelijk

Tijdelijke huisvesting

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Noord-Brabant

DASmakkelijk

DAS Schoonmaakdiensten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Limburg

DASmakkelijk

Adviseurs (Rijn IJssel)

Flexibele arbeid | Dynamisch aankoopsysteem | Gelderland

meer informatie

Gemeente Amsterdam

Sociale en andere specifieke diensten: Aanpak (zwerf-)afval Amsterdamse scholen

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Noord-Holland

meer informatie

Gemeente Hollands Kroon

Ingenieursdiensten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Noord-Holland

meer informatie

Gemeente Rotterdam

Huur flexibele werkplekken en/of vergaderfaciliteiten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

Gemeente Rotterdam

Grondreiniging

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

Gemeente Rotterdam

Digitaliseringsopdrachten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

Gemeente Rotterdam

Storten niet-herbruikbare grond, baggerspecie en bouwstoffen

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

Géant Vereniging

Géant Vereniging - connectivity services

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Noord-Holland

meer informatie

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

DPS Training Organisation

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Noord-Holland

meer informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Security & Penetratietesten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

Ministerie van Defensie

Medische dienstverlening & inhuur van medisch personeel evenals niet-medisch arbogerelateerde dienstverlening & inhuur niet-medisch arbogerelateerd personeel

Flexibele arbeid | Dynamisch aankoopsysteem | Meerdere regio's

meer informatie

Onderwijs Inkoop Groep B.V.

DAS Schoonmaakdiensten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Utrecht

Provincie Limburg

Strategische adviesdiensten

Flexibele arbeid | Dynamisch aankoopsysteem | Limburg

meer informatie

Raad voor de Rechtspraak

Risico analyses

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

meer informatie

Raad voor de Rechtspraak

Pentesten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

meer informatie

Raad voor de Rechtspraak

Audits

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

meer informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Opslag Mageremelkpoeder

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Opslag Boter

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

SURFnet - clouddiensten

SURFcumulus Professional Services

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Meerdere regio's

Staatsbosbeheer

Kwalificatie Vastgoedadviesdiensten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

meer informatie

Staatsbosbeheer

Rietland maaien

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Meerdere regio's

Staatsbosbeheer

Weerribben Categorie Vaarland

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Overijssel

Staatsbosbeheer

Weerribben Categorie Rijland

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Overijssel

Staatsbosbeheer

Droog Maaien - Categorie 8 zuidwestelijke Delta

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Meerdere regio's

Staatsbosbeheer

Droog Maaien - Categorie 9 provincie Brabant

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Noord-Brabant

Staatsbosbeheer

Droog Maaien - Categorie 4 provincie Flevoland

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Flevoland

Staatsbosbeheer

Droog Maaien - Categorie 7 provincie Zuid-Holland

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

Staatsbosbeheer

Droog Maaien - Categorie 6 provincie Noord-Holland

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Noord-Holland

Staatsbosbeheer

Droog Maaien - Categorie 5 provincie Utrecht

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Utrecht

Staatsbosbeheer

Droog Maaien - Categorie 3 provincies Overijssel en Gelderland

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Meerdere regio's

Staatsbosbeheer

Droog Maaien - Categorie 2 provincies Friesland en Drenthe

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Meerdere regio's

Staatsbosbeheer

Droog Maaien - Categorie 10 provincie Limburg

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Limburg

Staatsbosbeheer

Droog Maaien - Categorie 1 Provincie Groningen

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Groningen

Staatsbosbeheer

Maaien Waterlopen - Categorie 1 Provincie Groningen

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Meerdere regio's

Stichting Vilans

Volwaardig leven

Flexibele arbeid | Dynamisch aankoopsysteem | Utrecht

Stichting Vilans

Categorie Coaches

Flexibele arbeid | Dynamisch aankoopsysteem | Utrecht

meer informatie

Stichting Vilans

Categorie Tranchemanagers

Flexibele arbeid | Dynamisch aankoopsysteem | Utrecht

meer informatie

Stichting Vilans

Categorie Regiocoördinator

Flexibele arbeid | Dynamisch aankoopsysteem | Utrecht

TenneT

Schilderwerken hoogspanningsmasten (≥110kV)

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Meerdere regio's

Twence

Shredderwerkzaamheden

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Overijssel

meer informatie

Twence

Inkoop van onderzoek, engineerings-, adviesdiensten, training & opleiding en andere ondersteunende diensten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Overijssel

meer informatie

Twence

Twence - strategisch advies duurzame enerie, circulaire economie en biobased economy

Flexibele arbeid | Dynamisch aankoopsysteem | Overijssel

meer informatie

Twence

Transporten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Overijssel

meer informatie

Universiteit Leiden

Apparatuur voor High-Performance Computing & Clustering

Inkoop producten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

Waterschap Hollandse Delta

Werving van vast personeel

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zuid-Holland

meer informatie

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest - baggerwerkzaamheden

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Groningen

Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel - geotechnische diensten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Meerdere regio's

Waterschap Rivierenland

Inhuur personeel Bestrijden van muskus- en beverratten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Gelderland

meer informatie

Waterschap Rivierenland

Asset Management

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Gelderland

Waterschap Rivierenland

Geotechnische diensten

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Gelderland

meer informatie

Waterschap Rivierenland

Landschapsdiensten, Landschapsadviseurs en toetsing

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Gelderland

meer informatie

Waterschap Scheldestromen

Verbeteren van de drooglegging onder normale en extreme omstandigheden

Inkoop diensten | Dynamisch aankoopsysteem | Zeeland

Waterschap Scheldestromen

Inhuur van extern personeel en (advies)diensten

Flexibele arbeid | Dynamisch aankoopsysteem | Zeeland

meer informatie

Waterschap Vechtstromen

Dynamisch Aankoopsysteem Onderhoud, Renovatie en Onderdelen t.b.v rioolzuiveringen, rioolgemalen en watersysteemkunstwerken

Inkoop producten | Dynamisch aankoopsysteem | Meerdere regio's

... moet je in alle velden je selectie aangeven!