Neem contact op: 0172 578 909

Share Post:

Top 3 ergernissen over Dynamische Aankoopsystemen – en hoe DAS-Service je daarmee helpt

Top 3 ergernissen over Dynamische Aankoopsystemen – en hoe DAS-Service je daarmee helpt

De voordelen van het gebruik van een Dynamisch Aankoopsysteem door freelancers, leveranciers en ondernemers zijn groot. Maar, het inschrijven op Dynamische Aankoopsystemen is niet eenvoudig. Top 3 ergernissen over Dynamische Aankoopsystemen – en hoe DAS-Service je daarmee helpt.

Deze lijst is gebaseerd op gestelde vragen en gegeven antwoorden behorende bij de grote Dynamische Aankoopsystemen.

Ergernis 1. Complexiteit voor het aanvragen van verklaringen

Voor veel Dynamische Aankoopsystemen moet je verklaringen aanleveren, zoals een Gedragsverklaring Aanbesteden. Deze mogen niet ouder zijn dan een x-aantal maanden of jaren. Kom je met een verouderde verklaring aanzetten, dan word je aanvraag direct afgewezen. Ook kan niet worden volstaan met een verklaring dat je de documenten hebt aangevraagd.

En het opvragen van die verklaringen is complex. Zo moet je voor een Gedragsverklaring Aanbesteden altijd een origineel papieren uittreksel van de Kamer van Koophandel invullen, een ingewikkeld formulier invullen, 75 euro over maken aan het Ministerie van Justitie en dan afwachten of je die verklaring krijgt. Een grote foutkans!

DAS-Service heeft hiervoor een vastgesteld en beproefd proces. Alle Gedragsverklaring Aanbesteden hebben we zonder problemen weten op te vragen.

Ergernis 2. Het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is ingewikkeld en foutgevoelig

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is een soort eigen verklaring waarin je als freelancer, ondernemer of leverancier aangeeft dat je nooit gerommeld hebt bij het doen van aanbestedingen. Het is een formulier dat je moet invullen.

Hierin zitten een paar lastigheden: sommige vragen moet je met ‘ja’ beantwoorden, sommige vragen moet je met ‘nee’ beantwoorden. Ook staat het formulier vol met dubbele ontkenningen. En als je één vraag vergeten bent in te vullen, dan wordt je toelatingsverzoek direct afgewezen!

Wat helemaal vervelend is: je kunt het document niet zonder meer ondertekenen. Je moet het printen, ondertekenen, scannen en opslaan.

Bij DAS-Service weten we precies hoe we die formulieren moeten invullen. We vullen de documenten vooraf voor je in, en sturen ze aan je toe voor finale ondertekening. En geen gedoe met vinkjes: wij hebben ze al goed voor je ingevuld.

Ergernis 3. Mijn verklaringen waren te oud, en daardoor de opdracht niet gegund

Dat kan gebeuren inderdaad. Ook nadat je bent toegelaten tot het Dynamisch Aankoopsysteem moet je je papierwerk actueel houden. Is je uittreksel van de Kamer van Koophandel ouder dan 6 maanden? Dan is dat voor de opdrachtgever een reden om je aanbieding ’ter zijde te leggen’, of te wel af te wijzen.

Daarom heeft DAS-Service voor leveranciers en ondernemers het partnership geïntroduceerd. Wij zorgen ervoor dat alle verklaringen actueel blijven. Wij vernieuwen automatisch, voor verloopdatum, de officiële verklaringen. Zo word je om die reden niet meer afgewezen!

Conclusie

Dynamische Aankoopsystemen zijn en blijven complex. Toch zijn de voordelen voor freelancers, ondernemers en leveranciers groot.