Neem contact op: 0172 578 909

Share Post:

Voordeel nr 4 voor ondernemers bij zaken doen via een DAS: grotere kans op gunning!

Voordeel nr 4 voor ondernemers bij zaken doen via een DAS: grotere kans op gunning!

Wanneer je als ondernemer zaken doet via een Dynamisch Aankoopsysteem, dan zitten daar een heleboel voordelen aan vast. We beschreven al in eerdere blogs dat je rechtstreeks zaken doet met de opdrachtgever, waardoor je een eerlijkere prijs kunt verdienen en er geen voorselectie plaatsvindt. Deze week voordeel nr 4 voor ondernemers bij zaken doen via een DAS: grotere kans op gunning!

Zaken doen via een DAS

Een DAS wordt gebruikt door aanbestedingsplichtige organisaties (bijv. ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten) voor de inkoop van producten, de inkoop van diensten en de inhuur van extern personeel. Elke ondernemer kan via zo’n DAS rechtstreeks zaken doen. Echter, voordat je kunt reageren op offerteaanvragen (nadere uitvragen), dan moet je zijn toegelaten tot het DAS.

Grotere kans op gunning

Wanneer je zaken doet via een DAS heb je een grotere kans op gunning van de opdracht. Om dat toe te lichten is het belangrijk om iets meer over de werking van zo’n DAS toe te lichten.

Wanneer je reageert op een offerteaanvraag, dan zijn er drie belangrijke onderdelen:

  1. Je moet voldoen aan de eisen
  2. Je moet zo hoog mogelijk scoren op de wensen
  3. Je moet een zo laag mogelijke prijs opgeven

Dat gaan we verder toelichten.

Voldoen aan de eisen

Eisen spreekt voor zich. Wanneer je niet voldoet aan de eisen, dan wordt je aanbieding terzijde gelegd. Je wordt dus uitgesloten van de gunning.

Scoren op wensen

‘Wensen’ klinkt heel vrijblijvend, maar dat is het absoluut niet. Hier zit juist de kern van het DAS! Aan elke wens zit een percentage (al dan niet zichtbaar in het DAS) gekoppeld dat aangeeft hoe zwaar de wens meetelt, en aan elk antwoord bij een wens zit een aantal punten. Bijvoorbeeld:

Wens 1. Kandidaat heeft kennis en ervaring met tekstverwerking. Dit moet blijken uit het cv (50%).
Antwoord A. Meer dan 5 jaar (100 punten)
Antwoord B. Tussen de 3-5 jaar (50 punten)
Antwoord C. Minder dan 3 jaar (1 punt)

Wensen zijn keiharde gunningscriteria. Hoe hoger je scoort, hoe meer punten je verdient. Die punten worden bij elkaar opgeteld. Hoe meer punten, des te groter je kans dat je de opdracht gegund krijgt. Zorg er natuurlijk wel voor dat het voldoen aan die wensen terug komt in je aanbieding!

Vaak tellen wensen voor 60-80% mee bij de gunning. Mocht het gaan om een externe inhuur opdracht, dan wordt ook vaak een interview afgenomen, waarbij de punten die te verdienen zijn in het interview, ook meetellen bij de wensen.

Scoren met prijs

In het vorige blog hebben we dat al besproken. Het DAS kent ook aan je prijs punten toe. Daarbij krijgt, in de meeste gevallen, de laagste bieder de meeste punten. Hoe meer je van die laagste bieding afwijkt, hoe minder punten je krijgt. Vaak telt de prijs voor 20-40% mee bij de gunning.

Toegelaten tot een DAS = grotere kans op gunning

Goed, een DAS draait dus om de combinatie tussen wensen en prijs. Maar waarom worden je kansen dan groter als je bent toegelaten tot het DAS?

Alle partijen die zijn toegelaten tot het DAS mogen een aanbieding (offerte) uitbrengen bij een nadere uitvraag. Het DAS doet daarna een objectieve beoordeling: degene die de meeste punten krijgt op de  combinatie van de score op de wensen en de prijs, die krijgt de gunning.

Wanneer je niet bent ingeschreven op een DAS, en via een tussenpartij reageert op een opdracht, dan nemen je kansen af. Ten eerste komt dat omdat de bemiddelaar een keuze moet maken welke aanbieding hij/zij indient van alle reacties die zijn binnengekomen. Ten tweede zal de bemiddelaar een marge rekenen voor het indienen van jouw aanbieding en de administratieve afhandeling. Dit werkt dus in jouw nadeel op de gunningskansen.

Conclusie

Rechtstreeks zaken doen via een DAS betekent dat je een grotere kans maakt op gunning van de opdracht. Immers, er zit tussen jou en de opdrachtgever geen andere partij die een voorselectie moet maken en daarmee je prijs verhoogt.