Neem contact op: 0172 578 909

Share Post:

Voordeel nr 5 voor ondernemers bij zaken doen via een DAS: geen verkooptalent benodigd!

Voordeel nr 5 voor ondernemers bij zaken doen via een DAS: geen verkooptalent benodigd!

In deze reeks blogs beschrijven we de voordelen van het zaken doen met overheden via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). In de vorige blogs schreven we al dat je met een DAS direct zaken doet, waarbij er gelijke kansen zijn voor alle toegelaten ondernemers, je een eerlijkere prijs kunt vragen en daarmee je kansen op gunning van de opdracht vergroot. Maar er zijn nog veel meer voordelen aan een DAS! Zo heb je ook geen verkooptalent benodigd.

Wat is ook al weer een DAS?

Een DAS is een constructie uit het aanbestedingsrecht. Met een DAS kunnen overheden hun producten inkopen, diensten inkopen en externen inhuren. Alle ondernemers die zijn toegelaten tot zo’n DAS kunnen een offerte uitbrengen. In Nederland zijn er ongeveer 350 DAS’en die voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt.

Geen verkooptalent nodig

Voor een DAS heb je geen verkooptalent of warme contacten nodig. Dat zullen we toelichten. Een DAS is een digitaal platform. Zoals hierboven beschreven krijgen alle toegelaten ondernemers offerteaanvragen vanuit het DAS. Alle communicatie over de offerte verloopt ook via het DAS. Contact zoeken of vragen stellen buiten het DAS om, is in principe niet toegestaan.

Je hebt dus geen warme contacten nodig bij de overheidsorganisatie om überhaupt een offerteaanvraag te krijgen of om een opdracht gegund te krijgen.

Transparant gunningsproces: geen onderhandelingen

Het DAS werkt met behulp van de EMVI methodiek: de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dat betekent dat je zo hoog mogelijk moet scoren op de wensen, en een zo scherp mogelijke prijs moet offreren. De score op de wensen tellen overigens vaak veel hoger dan de score op de prijs.

Die gunningscriteria zijn transparant bij het DAS. Vaak is dat beschreven in de offerteaanvraag, of anders op het digitaal platform zelf.

Wanneer je je aanbieding doet via het DAS, dan hoef je vaak enkel de vragen die het DAS stelt te beantwoorden. Dat moet vaak op een objectief, meetbare manier gedaan worden. Een voorbeeld is een vraag over hoeveel jaar ervaring een kandidaat heeft met een bepaald computersysteem. Dat moet dan natuurlijk ook terug komen in het cv van de kandidaat wat vaak meegestuurd moet worden.

De prijs in je offerte is de prijs die de opdrachtgever uiteindelijk gaat betalen. Er wordt, tenzij anders aangegeven, door de opdrachtgever niet achteraf nog een keer opnieuw over de prijs onderhandeld.

Natuurlijk is het wel nodig om over enige marktkennis te beschikken om je prijs te bepalen en te weten hoe je een cv moet opstellen (in geval van een inhuuropdracht).

Conclusie

Een groot voordeel van het werken met een DAS is dat je niet over verkooptalent hoeft te beschikken. Nadat je bent toegelaten krijg je offerteaanvragen direct in je mailbox. Daar hoef je niets voor te doen. Je kunt zelf besluiten of je wilt reageren en tegen welke voorwaarden. Wanneer je een offerte uitbrengt, dan word je door een vragenlijst geleid. Uiteindelijk bepaalt het DAS op basis van de score op wensen en prijs wie de opdracht gegund krijgt.